Volledig scherm
© ANP

Onbegrip over laag aantal meldingen stagediscriminatie

De Tweede Kamer snapt niet dat er bij het meldpunt stagediscriminatie slechts 17 meldingen van mbo-studenten over discriminatie zijn terechtgekomen, terwijl uit onderzoeken blijkt dat het probleem veel groter is. Dat er na die meldingen slechts één keer een sanctie werd opgelegd, kan ook op weinig begrip rekenen.

Quote

Waarom hebben scholen dat paardenmid­del van sancties niet vaker ingezet?

Kirsten van den Hul, PvdA

,,Ik vind dat weinig”, stelde SP-Kamerlid Peter Kwint tijdens een Kamerdebat over het vmbo en het mbo. ,,Het slotstuk van discriminatie moet altijd een sanctie zijn.” Volgens PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul ervaren leerlingen te weinig steun van hun scholen. ,,Waarom hebben scholen dat paardenmiddel van sancties niet vaker ingezet?”

Deze krant meldde eind vorige maand dat mbo’ers met een allochtone achtergrond soms tot wel vier keer vaker moeten solliciteren voor zij een stageplek hebben dan autochtone mbo’ers. Dat probleem is al langer bekend, waardoor er vorig jaar een meldpunt stagediscriminatie werd gelanceerd. Daar komen echter nauwelijks meldingen binnen.

,,Bevreemdend”, erkende minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, die het meldpunt meer bekendheid wil geven. Volgens VVD-Kamerlid Zohair El Yassini, die zelf op het hbo ook te maken kreeg met discriminatie, hoort hij juist dat mbo’ers het bewust niet melden. ,,Ze denken dat er niks mee gebeurt of dat het te lang duurt. Daar willen ze niet op wachten, ze willen gewoon een stage.”

Aantonen

Quote

We moeten iets wezenlijk anders doen. Anders wordt het probleem niet aangepakt

Minister Van Engelshoven

Van Engelshoven stelt dat sancties niet zomaar worden opgelegd, omdat discriminatie volgens haar ‘buitengewoon lastig aantoonbaar’ is. ,,Het gaat niet altijd om bewuste discriminatie, gaat ook om vooroordelen.”

Ook zouden scholen discriminatie regelmatig liever omzeilen door een ander leerwerkbedrijf te zoeken dan dat het stappen onderneemt. Mbo’s kampen met een tekort aan bedrijven waar hun studenten het vak kunnen leren. Volgens Van Engelshoven moeten scholen dan ook kiezen voor ‘the hard way’, waarbij ze geen gebruik meer maken van leerwerkplekken bij een bedrijf dat discrimineert.

De D66-minister wil die vooroordelen wegnemen bij bedrijfsbezoeken, waarbij studenten kennismaken met bedrijven. Ze wil daarbij ook bedrijven trainingen aanbieden die vooroordelen moeten voorkomen. D66-Kamerlid Paul van Meenen viel de bewindsvrouw van zijn eigen partij daar hard op aan. Hij verweet haar een lakse houding. ,,We moeten niet blijven hangen in een goed gesprek, nog eens met de inspectie praten. We moeten iets wezenlijk anders doen. Anders wordt het probleem niet aangepakt.”

Volgens Van Engelshoven komt zij met haar aanpak, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Van Meenen echter al tegemoet. Die ziet dat anders: ,,Ik constateer dat de minister en ik het oneens zijn.” Hij wil bekijken of er geen directere maatregelen mogelijk zijn.