Volledig scherm
PREMIUM
Hans van Soest © AD

Zorgpremie niet bedoeld voor winst

CommentaarDen Haag moest haast maken met zorgverzekeraars verbieden winst uit te keren, stelt chef parlement Hans van Soest. Zorgverzekeraars moeten hun reserves alleen aanwenden voor de zorg of een voor een lagere premie.

Quote

Mensen zijn verplicht zich te verzekeren. Dan moet hun premie ook worden besteed aan zorg of – als dat kan - aan een lagere premie

Nu alle zorgverzekeraars voor volgend jaar hun premies bekend hebben gemaakt, valt de stijging mee. Althans, in vergelijking met de verwachting die het kabinet uitsprak op Prinsjesdag. Dacht toen iedereen dat het met zo’n tientje per persoon per maand duurder zou worden, dat blijkt (afhankelijk van welke zorgverzekeraar u heeft) tussen de 3 en 9 euro te zijn. Voor velen overigens nog steeds een greep in hun huishoudbudget.

Zoals elk jaar barst ook nu de discussie los of die premiestijging wel nodig is. Verzekeraars hebben forse reserves, betoogt dit keer de Consumentenbond. Hoewel dat logisch lijkt, is het toch onverstandig als we van verzekeraars vragen al hun reserves er in een keer doorheen te jagen om zo de premies voor burgers gelijk te houden. Nu al teren de meeste verzekeraars in op hun reserves om de premiestijging te dempen. Als die reserves eenmaal zijn opgebruikt, dwingen we verzekeraars om óf de premie een stuk méér te verhogen óf om nog scherpere contracten af te sluiten met ziekenhuizen en huisartsen. En hoewel de zorg op sommige plekken echt wel efficiënter kan, is het een illusie te denken dat de zorg veel goedkoper kan dan nu. Mits we de collectief vergoede zorg op hetzelfde niveau willen houden. Met alle nieuwe medicijnen en behandelmethoden én een vergrijzende bevolking zou dat anders betekenen dat we pijnlijke keuzes moeten maken. En dat wil niemand.

Neemt niet weg dat we zorgverzekeraars best kritischer mogen bejegenen. Hun reserves moeten worden aangewend voor de zorg. Zij hebben immers een belangrijke publieke taak waar geen winstoogmerk bij hoort. En hoewel er slechts één is met aandeelhouders (Achmea, maar dat is dan ook wel meteen de grootste), zou het goed zijn wanneer het parlement haast maakt met het wetsvoorstel dat het zorgverzekeraars verbiedt om winst uit te keren. Een meerderheid is voor, maar het wachten duurt lang. Mensen zijn verplicht zich te verzekeren. Dan moet hun premie ook worden besteed aan zorg of – als dat kan - aan een lagere premie. En aan niets anders.