De Zunasche Heide.
Volledig scherm
De Zunasche Heide. © Lenneke Lingmont

Afgraven bodem op Zunasche Heide moet zeldzame planten meer kans geven

ZUNA - Op de Zunasche Heide wordt vanaf maandag 25 mei de toplaag  van de bodem afgegraven. Dat doet de Borculose aannemer Baks in opdracht van de provincie. Het afvoeren van de grond kan het verkeer enige hinder bezorgen rond de aangewezen transportroutes in de buurt.

 Baks vangt aan nabij de Schoneveldseweg en de Blokkendijk in de Wierdense buurtschap, waar de te voedselrijke toplaag verwijderd wordt. Daardoor krijgen zeldzame planten meer kans. Zo ontstaat meer variatie in soorten wat uiteindelijk resulteert in een gezond heidelandschap. De werkzaamheden duren, afhankelijk van het weer, tot eind juli.

In totaal wordt 43.000 kubieke meter grond afgegraven. Een deel hiervan wordt hergebruikt in het project, bijvoorbeeld om sloten te dempen of een perceel op te hogen. 

Grond voor buren

De overige grond is beschikbaar gesteld aan omwonenden of wordt elders gebruikt. Hier is veel interesse voor. De grond wordt rechtstreeks bij de geïnteresseerden afgeleverd. Op deze manier wordt ook het aantal ritten beperkt en daarmee de eventuele overlast verminderd. Transportroutes lopen lopen in nabije omgeving van het projectgebied over de Schoneveldsweg, Blokkendijk, Ligtenbergerweg en Petersdijk en verder op de Beldmansweg, Hexelerweg, Lage Esweg, Hooiweg en Stroweg.

Er wordt in het gebied gewerkt met graafmachines. Het afvoeren van de grond gebeurt met tractoren met kiepwagens. De overlast wordt zo veel mogelijk beperkt door het gebruik van verkeersborden, omleidingsroutes voor recreanten, passeerhavens, éénrichtingsverkeer, de inzet van verkeersregelaars mocht dat nodig zijn en geen transport tussen zonsondergang en zonsopkomst. 

Ecologisch protocol

De werkzaamheden vinden voor een deel plaats in het broedseizoen. Daarom wordt gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol. Dat betekent dat een ecoloog altijd vooraf het gebied controleert om dieren zo min mogelijk te verstoren. Kwetsbare plekken worden met rust gelaten. 

Door het herstel van de natuur in het gebied van de Zunasche Heide moet de oorspronkelijke verbinding van de droge heideterreinen op de Sallandse Heuvelrug naar het ’natte’ Reggedal worden hersteld. Een gebied van in totaal 130 hectare natte dopheidevegetaties en natuurakkers in de buurtschap dient bij te dragen aan het behoud van kwetsbare planten en dieren op de Sallandse Heuvelrug.

De  Zunasche Heide.
Volledig scherm
De Zunasche Heide. © Lenneke Lingmont

Reggestreek