Volledig scherm
Omwonenden voelen niets voor de aanleg van het zonnepark Enterveen langs de N347. © Arjan Gotink

Buurt faliekant tegen aanleg zonnepark Enterveen

ENTER - De buurtbewoners wijzen pertinent de aanleg af van zonnepark Enterveen, gelegen langs de N347 tussen Enter en Rijssen. Dat hebben ze burgemeester en wethouders alsook de gemeenteraad van Wierden in een brief laten weten.

Het project in het Enterveen bevindt zich naast de provinciale weg N347 en beslaat een oppervlakte van 4,9 hectare. De initiatiefnemer is SolarEnergyWorks uit Utrecht, dat door heel Nederland zonneparken ontwikkelt. Het zal gerealiseerd worden in wat oorspronkelijk een veengebied was: de zogenaamde Enter Veenen. Langs het park, waarvan de panelen op het zuiden zijn gericht, komen royale groenstroken.

Maar de omwonenden voelen er helemaal niets voor. Toen aan de overkant van de N347 het bedrijventerrein De Elsmoat werd opgezet, is hen door het toenmalige college van B en W toegezegd dat het Enterveen hooilanden met natuurwaarde zou worden. ‘Wie schetste onze verbazing dat wij benaderd werden door door de oorspronkelijke ontwikkelaar Innovestment uit EIndhoven, dat het voornemen had om er een zonnepark aan te leggen’, laten de verontruste buurtbewoners van het Enterveengebied weten in hun schrijven.

Tijdens twee bijeenkomsten heeft de buurt duidelijk kenbaar gemaakt het plan niet te steunen en er zelfs faliekant tegen te zijn. ‘De avond werd dan ook vroegtijdig afgesloten omdat geen draagvlak voor de aanleg van het zonnepark bestond’, stellen de bewoners. ‘De Wierdense raad heeft een beleidskader vastgesteld dat zo’n plan niet kan doorgaan als een buurt het niet wil. Dat moet toch gerespecteerd worden?’.

Bovendien zaait Innovestment tweespalt in de buurt, door solo-acties richting enkele bewoners. ‘Dat is een ongewenste ontwikkeling, en daar zijn wij niet van gediend’, aldus de buurtbewoners.

Reggestreek