Volledig scherm
De Wierdense wethouder Eric Braamhaar: ,,Als er niets gebeurt vanuit Den Haag, zullen we alle zeilen moeten bijzetten.” © Lenneke Lingmont

De molensteen van de jeugdzorg hangt om de nek van Wierden

WIERDEN/RIJSSEN/NIJVERDAL - Wierden blijft erop hameren dat de regering met een vaste oplossing moet komen voor de financiële problemen die de hoge (jeugd)zorgkosten opleveren. Rijssen-Holten en Hellendoorn moeten hierdoor de komende jaren flink bezuinigen, hoewel hun gemeentebegrotingen nu nog  sluitend zijn.

Eind vorige week werd bekend dat het Rijk in Twente alleen de drie grote gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo alsmede Twenterand eenmalig met miljoenen compenseert uit de landelijke stroppenpot voor de alsmaar stijgende uitgaven in het sociaal domein. De drie gemeenten uit de Reggestreek vallen - ondanks hun lobbyen - echter buiten de boot omdat ze in 2016 en 2017 niet 40 euro of meer per inwoner op de zorgkosten moesten bijpassen.

Heel lage drempel 

„Het is voor ons heel veel geld als we hierdoor 8 ton op de begroting voor 2019 tekort komen”, zegt Eric Braamhaar, verantwoordelijk wethouder in Wierden. „Dat kun je eenmalig oplossen door de reserves ervoor aan te spreken. Maar dat valt niet elk jaar te doen. Dit hangt in feite als een molensteen om onze nek. Vooral omdat de verwachting is dat de zorgkosten blijven toenemen. De drempel is zo laag dat steeds meer mensen een beroep op zorg doen. De tarieven stijgen eveneens, en die zijn nu pas geïndexeerd.” Dat laatste wil zeggen dat ze aangepast worden aan de algemene prijsontwikkelingen.

Quote

We willen niet zo’n drastische aanpak als in buurgemeen­te Twenterand,
waar ozb flink stijgt met liefst 25 procent

Eric Braamhaar, wethouder Wierden

Braamhaar constateert dat voor een groot deel van de Nederlandse gemeenten het sociale domein een financieel struikelblok blijft. „Daarom moet de regering zich constructiever opstellen en met een uitkomst komen. Want Wierden wil nog niet drastische maatregelen presenteren, zoals in buurgemeente Twenterand, waar de onroerend zaakbelasting met 25 procent stijgt. Als er niets gebeurt vanuit Den Haag, zullen we alle zeilen moeten bijzetten.” De wethouder verwacht dat de politiek vandaag tijdens de begrotingsbehandeling vragen stelt over de kwestie. Dat is door de coalitiepartijen NEW en CDA al aangekondigd.

Behoorlijk veel last

Volgens wethouder financiën Roland Cornelissen heeft Rijssen-Holten behoorlijk veel last van de stijgende uitgaven voor de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het geld dat de gemeente hiervoor van het rijk krijgt is onvoldoende. Voor de begroting van 2019 is rekening gehouden met een structureel, dus jaarlijks terugkerend, tekort van 1,5 miljoen euro en een tijdelijk tekort van 800.000 euro, dat in 2020 afloopt naar 300.000 euro en in 2021 naar 100.000 euro.

„We hebben het voordeel dat we een structurele buffer hebben van 1 miljoen euro, die we voor een deel inzetten voor de tekorten in het sociaal domein. Wat niet wegneemt dat er wel iets moet gebeuren op dat onderdeel. We willen de inkomsten en uitgaven meer met elkaar in balans brengen en daarnaast bezuinigen op het sociaal domein oplopend tot 300.000 euro in 2022”, aldus Cornelissen.

Verantwoordelijk wethouder van het sociaal domein, Ben Beens: „We willen sneller inzicht in de kosten in het sociaal domein, afspraken maken met zorgorganisaties over het inkopen van zorg voor onze burgers. Daarnaast willen we als experiment harde prijsafspraken maken in de jeugdzorg en later ook in de Wmo.”

Verbeterplan

De kosten van de uitvoering van de jeugdzorg en het Wmo-vervoer in de gemeente Hellendoorn blijven maar stijgen. Steeds meer mensen doen een beroep op de jeugdzorg en de aangeboden trajecten worden steeds zwaarder. De reserves die hiervoor zijn aangelegd raken uitgeput. Miljoenentekorten dreigen. Het college komt daarom met een ‘verbeterplan zorg’, dat enerzijds moet voorkomen dat de kosten nog verder uit de hand lopen en anderzijds moet garanderen dat inwoners toch de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Reggestreek