Forse uitbreiding heidegebied
op de Sallandse Heuvelrug

NIJVERDAL/HOLTEN - De komende jaren wordt de oppervlakte aan droge heide  in nationaal park De Sallandse Heuvelrug flink uitgebreid. Daarvoor moet 150 hectare bos worden gekapt. De klus begint komende winter.

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provincie Overijssel hebben tot de forse ingreep besloten om ervoor te zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de droge heide blijft behouden en wordt versterkt. „Door verdroging, verzuring en versnippering worden flora en fauna in het 35 vierkante kilometer grote nationaal park De Sallandse Heuvelrug bedreigd. Maatregelen, zoals het uitbreiden en verbinden van het heidegebied, het permanent inzetten van een schaapskudde, het branden van de heide, het strooien van kalk tegen de verzuring van de grond en het op kleine schaal plaggen en maaien van de heide, zijn hard nodig”, zegt boswachter Ine Nijveld van Staatsbosbeheer. 

De werkzaamheden, die aan omwonenden en belangstellenden zullen worden gepresenteerd in vier informatiebijeenkomsten (www.sallandseheuvelrug.nl), hebben plaats op gronden die in eigendom zijn bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provincie Overijssel. Het grootse stuk bos, dat zal verdwijnen, bevindt zich in het gebied Kleine Plas in de omgeving van de Paltheweg bij het Hellendoornse kerkdorp Haarle. 

De boswachter erkent dat de maatregelen  ingrijpend zijn. „Maar toch zal over een poos een nieuw heidegebied ontstaan met een natuurlijke overgang naar bos. Als je nu in de gebieden komt waar we zo'n zeven jaar geleden bos hebben gekapt, zie je die overgang al. Het maakt uiteindelijk het nationaal park aantrekkelijker voor planten, dieren én mensen”, zegt Ine Nijveld. 

Volledig scherm
Het grootste aaneengesloten droge heidegebied van Noordwest-Europa wordt nog groter. foto: Lenneke Lingmont © Lenneke Veerbeek

Reggestreek