Volledig scherm
Ook in de Haarstraat komt straks veel meer beplanting. © reitsema.com

Grens tussen oost en west herleeft in Rijssen bij herinrichting stadshart

RIJSSEN - In het centrum van Rijssen is de voorbije halve eeuw ontzettend veel gesloopt. En toch wil de gemeente met de herziening van het stadshart de sfeer van vroeger laten terugkeren.

,,Het zal nooit helemaal terugkeren”, erkent wethouder Roland Cornelissen. ,,Maar we gaan in elk geval een poging doen om dat gevoel van weleer weer op te roepen.” De geschiedenis van de Reggestad komt zo weer tot leven.

Ooit was er een fiks cultuurverschil tussen het westelijk en oostelijk gedeelte van Rijssen. In het eerste gebied, beginnend bij de Haarstraat en westwaarts richting Nijverdal en Holten, woonden de agrariërs van protestants-christelijke origine. Dat is anno 2019 nog steeds waar te nemen door de breedte van de Haarstraat waar vroeger de boerderijen met stallen en mesthopen aan de straatzijde stonden. In de tweede omgeving, met als startpunt de Grotestraat en de Wierdensestraat, vonden de meer welgestelden van Rijssen onderdak. Veel handelaren en kooplieden en katholieken. Rond 1800 woonden de prinsgezinden in West en de patriotten (tegenstanders van het Oranjehuis) in Oost.

Oude grens

Er bestond van oudsher een scheidslijn tussen beide zones. Wie uit Rijssen-West kwam, was zelden bevriend met iemand uit Rijssen-Oost. Huwelijken tussen inwoners uit de tweede gebieden kwamen sporadisch voor. Sociale contacten waren er niet veel. 

Soms wordt de oude grens weer opgeworpen, zoals toen twee jaar geleden de aloude stadspomp weer een plek in het centrum kreeg. De hoek Kerkstraat/Rozengaarde was daarvoor in beeld, maar dat was Oost. En voorheen stond de pomp in West, dus kwam die op het plein bij winkelcentrum De Hoge Wal. 

In het vernieuwde centrum zal ook een gedicht met een romantische inslag van Martin ter Denge over deze historische scheiding te lezen zijn. Het straatprofiel toont de oude erfgrenzen.

In november 2020 moet de imposante klus geklaard zijn en zo kan Rijssense winkelhart de dominante positie binnen de Reggestreek en omstreken behouden.

  1. Miranda stuurt jou Amber Alerts. ‘Je weet het pas echt wanneer je ze terugvindt: dood of levend’
    PREMIUM

    Miranda stuurt jou Amber Alerts. ‘Je weet het pas echt wanneer je ze terugvindt: dood of levend’

    Miranda Baas (47) is specialist vermissingen bij de politie Oost-Nederland. Dagelijks zijn er zo’n twintig vermissingen in Oost-Nederland, jaarlijks 7600. Een gesprek met de vrouw die zich afgelopen vrijdag nog genoodzaakt voelde groot alarm te slaan en een Amber Alert het land in te sturen. De vermiste moeder en haar peuter uit Ede werden na een paar uur in goede gezondheid teruggevonden.

Reggestreek