Volledig scherm
In Wierden en Enter mag alleen in zogenaamde inbreidingslocaties gebouwd worden. © Annina Romita

Nieuwe regels bouwen in dorpen Wierden en Enter

WIERDEN/ENTER - Wierden heeft nieuwe regels opgesteld hoe moet worden omgegaan met verzoeken van burgers om een nieuwe woning te mogen bouwen op nog braakliggende plekken in de dorpen en de buurtschappen. De reden is dat hiervoor geregeld aanvragen binnenkomen bij de gemeente. Bovendien is de uit 2005 daterende beleidslijn niet meer van deze tijd.

 De bestaande nota richtte zich op de randen van Wierden en Enter. Dit heeft ervoor gezorgd dat in dit overgangsgebied tussen de dorpscentra en het buitengebied veel nieuwbouw is uitgevoerd. Maar de verzoeken voor het realiseren van een nieuw huis belanden nog steeds in het Wierdense raadhuis.

Het gaat hierbij meestal om zogenaamde inbreiding binnen de bestaande bebouwing van een dorp. De gemeente wil daaraan voorwaarden verbinden. Zo gaat Wierden voor het buitengebied uit van het principe dat het open karakter van het landschap behouden moet blijven.

De nieuwe regels gelden alleen voor woningbouwverzoeken, die niet passen binnen de bestaande bestemmingsplannen. Inbreiding wordt beperkt tot binnen de bestemmingsplannen voor de dorpen Wierden en Enter alsmede de gedeelten van het bestemmingsplan Buitengebied 2009, die binnen de grenzen van de bebouwde kom vallen. Er worden hierop slechts bij twee regelingen uitzonderingen gemaakt, waaronder die voor Rood voor Rood, waarmee bouwen in landelijk gebied mogelijk wordt.

In de buurtschap Hoge Hexel is inbreiding uit den boze, op één gebied na (Kleen Esch). Daar kan volgens de gemeente niet gebouwd worden uit milieuhygiënisch en landschappelijk oogpunt. Percelen die de bestemmingen groen en bos bezitten, komen eveneens niet in aanmerking voor woningbouw. Want deze aanduiding dient te waarborgen dat waardevol groen in de dorpen behouden blijft. Er is alleen een uitzondering mogelijk wanneer een gebiedsvisie voor het oplossen van een stedenbouwkundig knelpunt wordt gemaakt of het groen dan wel het bos voldoende gecompenseerd wordt.

Reggestreek