Volledig scherm
De buurt reageerde verbolgen over de geplande scholennieuwbouw aan de Sportlaan in Enter. © Lenneke Lingmont

Terug bij af voor plan nieuwe school in Enter

WIERDEN/ENTER - Wierden is weer helemaal terug bij af voor een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw schoolgebouw in Enter. De gemeenteraad wees dinsdagavond unaniem het voorstel af om een voorkeursrecht te leggen op agrarische percelen rond de Sportlaan, eerder de beoogde plek voor de nieuwbouw.

De buurtbewoners rond de Sportlaan voelden zich eind vorige maand overrompeld door het plan van burgemeester en wethouders voor het nieuwe gebouw, in hun ogen een school van mega-omvang waarover ze ook pas in een zeer laat stadium geïnformeerd werden tijdens een inloopavond. Zegsman Gerrit Klein Nagelvoort noemde namens de wijk vervolgens in een commissievergadering het haalbaarheidsonderzoek van het Hengelose adviesbureau Kleissen ‘brandhout’. Ook de politiek had er veel kritiek op, waarna B en W niet anders konden dan het rapport van tafel te halen.

Er werd door het college toegezegd dat het rapport weer helemaal opnieuw gemaakt moet worden. Daarbij dienen ook locaties voor de toekomstige school in beeld te komen, die tot nu toe niet zijn meegenomen. Het ging toen om twee voorkeursplekken: een sportveld aan de Sportlaan en een perceel aan de Reggestraat waar nu het activiteitencentrum ’t Zumpke is gehuisvest. Burgemeester en wethouders kozen voor de Sportlaan, omdat daar volgens hen minder weerstand van de omwonenden viel te verwachten. Maar dit pakte dus geheel anders uit, met als gevolg dat de plannenmakerij voor de nieuwe school in Enter terug bij af is. Daarin moet De Talenter (katholiek) en De Wegwijzer (protestants-christelijk) onderdak in de loop van 2025 krijgen.

B en W wilden een voorkeursrecht blijven toepassen voor agrarische gronden nabij aan de Sportlaan, waar zonodig het sportveld naartoe kan verhuizen. De belangrijkste reden voor dit voorstel was om te voorkomen dat een speculant aan de haal gaat met de weilanden in de buurt van sportpark De Werf. Deze winstjager zou vervolgens deze grond veel te duur kunnen aanbieden, als de nieuwbouw aan de Sportlaan voor de gemeente toch weer in beeld komt.

Quote

We hebben heel lang gewikt en gewogen over dit besluit

Dirk Getkate, fractievoorzitter CDA Wierden

Maar de Wierdense raadsfracties durfden dinsdag deze mogelijke financiële dreiging wel voor lief te nemen. Ook al concludeerden ze dat dit grasland nu wel ‘warm’ wordt. Maar de verwachting luidde dat zolang er nog een agrarische bestemming opligt, dit in de praktijk zal meevallen. „We zijn ons bewust van de risico’s”, zei CDA-fractieleider Dirk Getkate, „maar we denken dat die wel binnen de perken zullen blijven. We hebben heel lang gewikt en gewogen wat we moesten besluiten. Voor de hele plannenmakerij voor de nieuwe school is het beter dat de stap, om het voorkeursrecht te gebruiken, niet te nemen.”

Quote

We moeten ons niet blind staren op één locatie voor de scholen­nieuw­bouw

Kees van Dijk, fractieleider ChristenUnie

De oppositie voelde ook meteen niets voor het voorkeursrecht. Voorman Kees van Dijk van de ChristenUnie:  „We moeten ons niet blind staren op één locatie voor die nieuwbouw. Het is juist goed als er onderzoek komt naar meerdere, geschikte plekken. Wanneer je hier het voorkeursrecht hanteert, lijkt het erop alsof de Sportlaan achter de schermen toch de eerste keuze blijft voor de scholennieuwbouw.” Na een schorsing keerde NEW zich dinsdag ook tegen het collegevoorstel. „Er is eerst een breder haalbaarheidsonderzoek naar de nieuwe school nodig”, verklaarde raadslid Cindy ter Riet.

Reggestreek