Volledig scherm
De zorgkosten blijven ook in Wierden steeds verder stijgen. © ANP

Wierdense wethouder denkt niet te kunnen
jubelen over extra zorggeld rijk

WIERDEN - Wethouder Johan Coes verwacht niet dat Wierden kan jubelen  over het extra geld dat vanuit het kabinet vrijkomt voor de lokale uitvoering van zorgtaken. De regering lijkt voor dit jaar met 350 miljoen euro over de brug te komen, na een noodkreet van de gemeenten. Daarna zou tot 2023 jaarlijks om 190 miljoen extra gaan.

,,Wij staan er vrij realistisch in”, zei Coes dinsdagavond op vragen van ChristenUnie-voorman Kees van Dijk in een gecombineerde raadscommissie. ,,Wij denken dat het juichen er niet van komt.” De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) die namens de lokale overheden met het rijk onderhandelt over aanvullende financiering van de zorgtaken, vroeg eerder om 490 miljoen per jaar. Dat is een veel hoger bedrag dan het kabinet wil toezeggen.

Trom roeren

De wethouder signaleerde dat de regering nog steeds de signalen vanuit de gemeenten over de problematische situatie heeft opgepakt. ,,Dit is wel een heel serieuze zaak”, meende Coes. ,,Dat er zoveel gemeenten de trom hebben moeten roeren en hoe de regeringspartijen - ook mijn eigen - daarmee omgaan. En dat het zover moest komen. We dienen als gemeente nu te overwegen of we bepaalde zorgtaken nog wel behoren te doen. Het is heel ernstig dat het nog steeds niet aangepakt is. Vooral omdat onderzoeken aantonen dat vorig jaar de omvang van de zorgtaken met ruim 12 procent is gestegen in vergelijking met voorgaande jaren.”  

Deze maand werd bekend dat Wierden over 2018 ruim 6 ton moet bijpassen op de alsmaar stijgende zorgkosten en voor het huidige jaar wordt bij ongewijzigd beleid uitgegaan van een kleine miljoen. De financiële reserves hiervoor zijn intussen helemaal op.

Heel traject

De wethouder voorzag dat Wierden plannen moet uitstellen of zelfs geheel schrappen. ,,Als we het niet redden met de extra subsidie van de regering, dan zullen we toch dingen moeten doen. We dienen dan met financiële ombuigingen op de proppen te komen. Natuurlijk bereiden we ons daar nu al op voor. Dat wordt nog een heel traject. Ik hoop uiteraard dat we de mei-circulaire van het kabinet jubelend kunnen ontvangen. Maar ik verwacht het niet.” Van Dijk (CU): ,,Dan zitten we op dezelfde golflengte.” Hij noemde het verontrustend dat het zeer ondoorzichtig is wat Wierden nog te wachten staat op het gebied van de zorgkosten. 

Egbert Wessels (PPW) betwijfelde of de maatregelen uit het interventieplan de gemeente geld gaat opleveren. ,,We zijn het er toch allemaal over eens dat Den Haag in 2015 ineens van alles over de schutting heeft gegooid bij de gemeenten en daarbij zei: ‘Red je er maar mee’.

Reggestreek