Volledig scherm
Foto ter illustratie © Maarten Sprangh

Aantal geiten in Overijssel na geitenstop gestegen

ZWOLLE/ENSCHEDE - De rem op groei van het aantal geiten in 2018 heeft in Overijssel niet geleid tot het op peil blijven of zelfs verminderen van de geitenstapel. Integendeel. Het aantal geiten in de provincie is dit jaar met 5,3 procent gestegen naar 85.600. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Vorig jaar besloten Provinciale Staten tot een geitenstop, nadat uit onderzoek bleek dat omwonenden in een straal van 2 kilometer rondom geitenhouderijen een verhoogde kans hebben op een longontsteking. Hoe groot die kans is en wat de oorzaken zijn moet verder onderzoek uitwijzen. Deze uitkomsten worden in 2020 verwacht.

„De groei in Overijssel wordt veroorzaakt door het verjongen van de veestapel”, zegt Cor Pierik, onderzoeker bij het CBS. Hoewel stallen niet mogen uitbreiden, is er geen sprake van een geboortebeperking. „Jonge geiten zijn nodig om de oude geiten, die minder melk geven, op den duur te vervangen. De overige jonge geiten worden gebruikt voor de vleesproductie.”

Andere provincies

Woordvoerder Herman Dorgelo van de provincie Overijssel zegt dat de groei deels ook verklaard wordt doordat de stop niet geldt voor vergunningen die vóór de geitenstop van 28 september 2018 werden afgegeven. De geitenstop in Overijssel is voornamelijk bedoeld om nieuwe bedrijven uit te sluiten. De provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant voerden eerder al een geitenstop in. De Overijsselse politieke vreesde dat bedrijven uit deze gebieden zich in Overijssel wilden vestigen. Ook in de andere provincies die een stop hebben gezet op geiten groeide het aantal in 2019.

Landelijk nam het aantal geiten toe met 4,5 procent naar 614.000 dieren. Het aantal geiten verdrievoudigde tussen 2000 en 2018. In Overijssel is zelfs bijna sprake van een verviervoudiging. Tussentijds was alleen van 2009 op 2010 sprake van een daling als gevolg van de ruimingen in verband met Q-koorts.

Runderen en varkens

Voor voorstanders van het inkrimpen van de veestapel is er ook goed nieuws: het aantal varkens en runderen daalde landelijk. Daarentegen bleef in Overijssel het aantal runderen, vergeleken met vorig jaar, gelijk en steeg het aantal varkens licht.