Volledig scherm
Angelique Kunst © Frans Nikkels

Blog | Slachtoffer zorgfraude dubbel de dupe

Fraudeurs met zorggeld lijden vaak amper financiële schade als ze tegen de lamp lopen. Hun cliënten betalen de rekening. Terwijl het makkelijk anders kan.

Wie betaalt de rekening als met zorggeld wordt gefraudeerd? Niet de fraudeurs, blijkt in de praktijk. De schade wordt verhaald op de slachtoffers: kwetsbare mensen die niet de zorg kregen waarvoor ze betaalden. En die dan achteraf een deurwaarder op de stoep vinden omdat ze hun zorgbudget niet goed besteed hebben.

Dilemma
Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede noemde het maandag 'een dilemma'. Wie helpt de zorgcliënt met de financiële puinhoop die overblijft nadat het zorgbureau onderuit is gegaan? De wet is op dit punt keihard. Wie een pgb-budget heeft moet zelf controleren of hij de afgesproken zorg krijgt. Zo niet, dan moet het budget worden terugbetaald.

Het gaat niet zelden om tienduizenden euro's, geld dat vaak moet worden terugbetaald van een uitkering. Het zijn immers niet de topverdieners die aankloppen bij een pgb-bureau voor ondersteuning. Het betekent dat cliënten van een zorgbureau jarenlang diep in de schulden zitten, bovenop de problemen die ze toch al hadden.

Directeuren hebben minder last
De directeuren van de malafide bureautjes hebben aanzienlijk minder last. Die laten de tent failliet gaan, vragen schuldsanering aan en na een paar jaar zijn ze verlost van de financiële ellende. Tenzij kan worden aangetoond dat ze willens en wetens de boel hebben belazerd, maar dat vergt onderzoek. En daar is geen geld voor.

Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn verdubbelde het budget daarvoor van 1,2 naar 2,4 miljoen per jaar. Maar verdeel het over 390 gemeenten en 31 zorgkantoren en ze krijgen allemaal 5.700 euro. Een fooi. Voor curatoren van failliete zorgbureaus is diepgaand onderzoek ook niet erg lonend. Hun salaris moet worden betaald uit de boedel en die is niks waard: de bankrekeningen zijn leeg, de dikke BMW's waren geleased en de panden gehuurd.

Spoor van vernieling
Het gemak waarmee oplichters een spoor van vernieling trekken door de zorg baart ook de staatssecretaris zorgen. In 2015 kwam Van Rijn met de 'te goeder trouw'-regeling: cliënten van malafide zorgbureau's hoeven niet terug te betalen als ze kunnen aantonen dat ze niet wisten dat er gerotzooid werd met hun budget. De regeling gold niet met terugwerkende kracht en dat was pech voor al die cliënten die al voor 2015 belazerd werden: die zitten nog jaren diep in de schulden.

De regeling kent ook voor de slachtoffers van nu veel nadelen. De cliënt moet zelf kunnen aantonen dat hij te goeder trouw was. Daarvoor moet je een gedegen administratie kunnen overleggen. Maar onderdeel van de gehaaide werkwijze van malafide bureaus is nou juist dat ze de cliënt 'alle zorgen uit handen nemen'. Dus ook al het papierwerk. Dat onmiddellijk vernietigd wordt als het mis gaat. Succes met je bewijslast.

Omdraaien
Logischer zou zijn als de bewijslast werd omgedraaid: als er bij een zorgbureau gerotzooid is, is dat automatisch de verantwoordelijkheid van de directeuren/eigenaren van dat zorgbureau. Pas als kan worden aangetoond dat een cliënt met hen onder één hoedje speelde, of zelf financieel heeft geprofiteerd van de fraude, is hij zelf aansprakelijk en moet er worden terugbetaald.

Dit geldt des te meer nu de malafide praktijken zich blijken af te spelen bij bureau's die van alle officiële instanties goedkeuring kregen. De Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen, waar onlangs vier leidinggevenden werden gearresteerd op verdenking van fraude, kwam gewoon door de aanbestedingsprocedure van de Twentse gemeenten en had keurig een prestigieus HKZ-keurmerk. Zorgburo Maatwerk idem dito.

'Grote gevolgen voor samenleving'
Als goedopgeleide ambtenaren en duurbetaalde keurmeesters zich zo makkelijk in de luren laten leggen, hoe eerlijk is het dan om de financiële gevolgen van hun falen af te schuiven op sociaal en financieel zwakke cliënten? En vooral: hoe verstandig is dat? Want zoals burgemeester Onno van Veldhuizen maandag al zei: ,,Als deze cliënten daardoor in grote problemen raken, heeft dat uiteindelijk ook grote gevolgen voor onze samenleving."

Angelique Kunst