Extra onderzoek naar 36 Twentse zorgbureaus

ENSCHEDE - Samen14/OZJT gaat 36 van de 64 rood-aangemerkte zorgaanbieders extra onder de loep nemen. Dat is de uitkomst van de eerste fase van het onderzoek van de ‘Taskforce-Barrièremodel’. Naar deze zorgbureaus liep tot op heden nog geen onderzoek.

De eerste fase van het onderzoek omvatte de inventarisatie van alle ‘rode’ zorgaanbieders. Hierbij werden de zorgaanbieders verzocht informatie aan te leveren over onder andere het personeel, diploma's en het aantal cliënten. Op basis van deze inventarisatie blijkt nu dat 36 zorgaanbieders extra aandacht verdienen.