Volledig scherm
Biggen op een varkensfokkerij © Shutterstock

Kabinet gaat voor 'warme sanering varkenshouderij'

ENSCHEDE/WINTERSWIJK - Het kabinet gaat dierenrechten van stoppende varkensboeren opkopen om zo het aantal varkens te verminderen. Daarvoor is een budget van 120 miljoen euro beschikbaar. Overijssel en Gelderland behoren tot de provincies waar minister Carola Schouten (Landbouw) het geld wil inzetten.

Schouten spreekt van een 'warme sanering van de varkenshouderij'. Die werd vorig jaar in het regeerakkoord al aangekondigd. Bovenop het bedrag van 120 miljoen euro dat beschikbaar is voor het verkleinen van de landelijke varkensstapel, is er ook 60 miljoen gereserveerd voor verduurzaming en innovatie.

'Vanuit de samenleving is er een groeiende roep om het leefklimaat rondom veehouderijbedrijven te verbeteren', schrijft Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. 'Met name geuroverlast door varkenshouderijen zorgt voor aantasting van het leefklimaat, maatschappelijke onrust en daarmee een negatieve waardering van een sector waar bedrijven zich inzetten om het goed te doen.'

Geurimpact

Bedrijven die in aanmerking komen voor sanering, zijn 'varkensbedrijven met een geurimpact op omwonenden in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de meststoffenwet', zo schrijft Schouten aan de Tweede Kamer. Daarbij behelst het gebied Oost grote delen van Overijssel en Gelderland waar zo'n 3 miljoen van de ongeveer 12,5 miljoen varkens in Nederland worden gehouden. De meeste varkensboeren zijn gehuisvest in Brabant en Noord-Limburg, samen goed voor 7,5 miljoen varkens.

Met hoeveel varkens het kabinet de veestapel wil verminderen, staat nog niet op papier. De dierenrechten kosten momenteel in de regio Zuid zo'n 120 euro per varken. In Overijssel en Gelderland zijn ze beduidend goedkoper. Met 120 miljoen euro zou een verkleining van 's lands varkensstapel met zeker 1 miljoen varkens dus voor de hand liggen. Bij bedrijfsbeëindiging moet er echter meer gebeuren dan alleen het opkopen van dierenrechten. Zo zet het kabinet ook in op begeleiding van stoppende boeren en sloop van vrijkomende stallen.

Met de 60 miljoen voor verduurzaming en innovatie wil het rijk investeren in nieuwe stallen en systemen die de uitstoot en overlast verminderen. Daarvan is 40 miljoen voor de varkenshouderij beschikbaar. Ook voor de pluimveesector (15 miljoen) en de geitenhouderij (5 miljoen) is budget. Partijen uit de varkenssector steken de komende jaren zelf ook minimaal 40 miljoen in de ontwikkeling van een varkensstal van de toekomst.