Ondernemers en provincie zetten zich samen in voor N35

videoNIJVERDAL - Regionale ondernemers gaan samen met de provincie lobbyen voor de verbreding van de N35. Dat is de conclusie na een overleg tussen deze ondernemers en Gedeputeerde Staten.

De verbreding van de N35 tot een autoweg van 2 x 2 rijstroken dreigt spaak te lopen. Niet alleen door het uitstel van het aanbestedingsproces vanwege de stikstofproblematiek, maar ook omdat het Rijk nog onvoldoende urgentie lijkt te voelen om te investeren, zo meldt gedeputeerde Bert Boerman.