Volledig scherm
Gekapt perceel in het Springendal. © Reinier van Willigen

Provincie: onderzoek naar minder bomen kappen

ZWOLLE/ENSCHEDE De provincie Overijssel gaat onderzoeken of er minder bomen gekapt kunnen worden. Dat is afgesproken met Staatsbosbeheer Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en Overijssels Particulier Grondbezit.

Doel van het onderzoek is duidelijkheid te krijgen over de vraag of de doelen voor biodiversiteit ook gehaald kunnen worden met minder bomenkap in die gebieden waar boskap in de plannen is opgenomen. Het onderzoek is naar verwachting in het najaar gereed.

In hoeverre het leidt tot een beperking van het aantal te kappen bomen op bijvoorbeeld de Sallandse Heuvelrug en in het Springendal is dan pas duidelijk.

Afgewogen

Staatsbosbeheer liet maandagavond bij monde van Harrie Hekhuis, afdelingshoofd Beheer en productie van Staatsbosbeheer, in het programma Nieuwsuur weten hierover met de provincie Overijssel in gesprek te zijn. Hekhuis zei dat Staatsbosbeheer voor een meer afgewogen beleid is, waarbij niet alleen de biodiversiteit wordt gestimuleerd, maar ook de klimaatdoelen.

Overigens wordt op dit moment, in verband met het broedseizoen, sowieso geen bos gekapt. En in Overijssel komen er tot 2023 ook veel nieuwe bomen bij. Gedeputeerde Staten gaan een motie van D66, SP en GroenLinks uitvoeren, waarin staat dat er 1,1 miljoen bomen aangeplant moeten worden. Over enkele maanden buigen Provinciale Staten zich over een plan van aanpak.