Volledig scherm
Het gemeentehuis in Almelo.

Samenwerking tussen gemeenten: Regio Twente gaat reorganiseren

Het gemeentelijk samenwerkingsverband de Regio Twente gaat reorganiseren. Volgens de Twentse gemeenten moet de samenwerking beter om meer kansen voor versterking van de regio te verzilveren.

Dat kan volgens de Kring van Secretarissen door te focussen op vier thema's. De kring van gemeentesecretarissen van de Twentse gemeenten schreef het reorganisatieadvies. Thema's zijn de Regiodeal/Agenda voor Twente, arbeidsmarkt, mobiliteit en lobby. 

Verplichte taken die de gemeenten samen uitvoeren moeten onderdak krijgen in een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Het betreft GGD (gezondheid), OZJT (jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning) en VTT (Veilig Thuis Twente). Overige onderdelen van Regio Twente moeten de gemeenten zelf organiseren, zoals recreatieve voorzieningen, Kennispunt Twente en salarisadministratie.

Knelpunten

Het advies van de Kring van Secretarissen is gepresenteerd aan de medewerkers van Regio Twente. De gemeenten bespreken het advies nog en kunnen wijzigingen aanbrengen. Volgens de gemeentesecretarissen zijn er twee knelpunten in de regionale samenwerking. Het eerste is de bestuurlijke druk die gemeenten ervaren. Dat belemmert de daadkracht. Verder is veel meer samenwerking nodig met ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. 'Gebeurt dat niet, dan missen we kansen en maken we onze ambities met Twente niet waar', aldus de secretarissen.