Volledig scherm
De muskusrat. © Shutterstock

Steeds minder muskusratten in Twente, waterschap Vechtstromen tevreden

Het gaat goed met het terugdringen van de populatie muskus- en beverratten in Twente. Afgelopen jaar werden er in deze regio ruim 800 minder gevangen dan het jaar ervoor, volgens waterschap Vechtstromen een teken dat de populatie steeds beter onder controle is.

Halverwege vorig jaar is besloten om de muskusrattenpopulatie terug te dringen; dit om te voorkomen dat het aantal te groot wordt. Beverratten en muskusratten graven namelijk holen en gangen in dijken en oevers en vormen daarmee, volgens de waterschappen, ‘een gevaar voor onze waterveiligheid’. De bestrijding ervan is bij wet geregeld en gebeurt door rattenvangers. Ze vangen de dieren met klemmen, het kadaver dient als voedsel voor roofdieren en insecten.

Doordat de muskusrat niet van oudsher in Nederland thuis hoort, heeft het dier hier geen natuurlijke vijanden. Als de waterschappen niet zouden ingrijpen, zou de populatie snel toenemen. 

Forse daling

Het waterschap Vechtstromen meet het aantal dieren af aan de vangst; hoe minder er wordt gevangen, hoe minder er zijn. En dat aantal is de afgelopen jaren fors gedaald. Waar in 2016 nog 4320 muskusratten werden gevangen - knaagdieren van zo’n 1,5 tot 2 kilo - waren dat er afgelopen jaar nog maar 2392. Ook het aantal beverratten, die zo’n tien kilo kunnen worden, nam af van 325 naar 188. 

De sterk dalende populatie van de muskusrat in dit gebied is volgens het waterschap Vechtstromen een gevolg van grote inspanningen en de intensieve samenwerking van de vier waterschappen in Noordoost Nederland. 

Nederland muskusrat-vrij krijgen

Rattenvangers voeren deze opdracht uit, op Nederlands grondgebied, binnen 15 km van de Duitse grens. Met deze aanpak willen de waterschappen het binnenland van Nederland muskusrat-vrij krijgen. 

De verwachting is dat dit zo’n twaalf tot vijftien jaar gaat duren. Om de terugkeer van muskusratten vanuit Duitsland te voorkomen, zal controle op muskusratten in de grenswaterschappen ook in de toekomst noodzakelijk zijn. Deze poortwachtersfunctie geldt nu al voor de beverrat.