Volledig scherm
Zouthuisjes geven de plekken aan waar in Twente zout gewonnen wordt. © Robin Hilberink

Toezichthouder dreigt zoutwinning in Twente stil te leggen

HENGELO - Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dreigt de zoutwinning in Twente stil te leggen, wanneer Nouryon niet voor 1 september aan alle veiligheidseisen voor het gebruik van diesel voldoet. Bij nieuwe boringen mag Nouryon nu al geen diesel meer gebruiken.

Volgens het SodM ontbreken bij Nouryon de benodigde veiligheidsrapporten voor het gebruik van diesel bij de zoutwinning. Het zoutwinbedrijf gebruikt diesel om de vorm ‘te sturen’ van de holtes waaruit zout gewonnen wordt. Daarvoor gelden strenge veiligheidseisen, zoals rapporten met ‘blootstellingsscenario’s’.

Onvoldoende

Vorig jaar september kwam aan het licht dat de verplichte rapporten bij de Nederlandse zoutwinbedrijven veelal ontbreken of niet aan de eisen voldoen. Naar nu blijkt, is dat nog steeds niet het geval. De informatie die Nouryon instuurde beoordeelt SodM als onvoldoende.

Vandaar dat de toezichthouder nu een dwangsom heeft opgelegd. Die houdt in dat dat Nouryon geen nieuwe activiteiten mag starten na 1 februari 2019 ‘waarbij diesel of dieselmengsels worden gebruikt zonder dat daarvoor een chemisch veiligheidsrapport met bijbehorend blootstellingsscenario is opgesteld’.

Ganzebos

De nieuwe boringen van Nouryon zijn bijvoorbeeld die op het terrein Ganzebos bij Beckum. Zou het bedrijf daar nieuwe putten slaan, dan kost dat Nouryon 55.000 euro voor iedere week dat de overtreding voortduurt, met een maximum van 550.000 euro.

Voor de bestaande putten waaruit Nouryon zout wint – het gaat om honderden putten in Twente – krijgt het bedrijf tot 1 september 2019 de gelegenheid alsnog een chemisch veiligheidsrapport met bijbehorend blootstellingsscenario op te stellen. Gebeurt dat niet , dan krijgt Nouryon ook daarvoor een boete van 55.000 euro voor iedere week dat de overtreding voortduurt, met een maximum van 550.000 euro.

Boren

De facto betekent het dat wanneer Nouryon niet voor 1 september met de benodigde informatie komt, de hele zoutwinning in Twente stil komt te liggen. Voor wat betreft nieuwe boringen is dat dus nu al het geval. Volgens een woordvoerster van Nouryon is er sinds 1 februari sowieso niet geboord op het Ganzebosterrein.

De woordvoerster laat verder weten ‘dat Nouryon kennis heeft genomen van de last onder dwangsom van SodM, met de informatie aan de slag gaat en waar nodig actie onderneemt’.