Volledig scherm
Het aantal meldingen over kindermishandeling en huiselijk geweld in Twente is in 2019 met dertig procent toegenomen. © ANP XTRA

‘Verontrustend’ lange wachtlijst meldpunt kindermishandeling Twente

ENSCHEDE - Veilig Thuis Twente (VTT), het regionale meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld, kampt met een wachtlijst van 550 meldingen. De Hengelose wethouder en VTT-bestuurslid Claudio Bruggink noemt het aantal ‘verontrustend’.

Om de wachtlijst versneld weg te werken, heeft Enschede voor dit jaar 290.000 euro extra beschikbaar gesteld. Dat is goed voor vijf extra arbeidsplaatsen (fte's) bij VTT. Die organisatie werkt voor alle veertien Twentse gemeenten, maar Enschede is een zogenaamde centrumgemeente. Als voorwaarde heeft Enschede gesteld dat er onderzoek wordt gedaan naar onder meer een efficiëntere werkwijze bij VTT. 

Soms maanden wachten

Half december was al duidelijk dat Veilig Thuis kampt met een wachtlijst. Toen ging het om 450 meldingen. Nu zijn het er al 550. De wachtlijst wordt wel elke dag gescand op crisissituaties, waarbij direct moet worden ingegrepen. Bovendien worden alle meldingen iedere week nog eens extra doorgenomen om te kijken of er gevaar op escalatie bestaat. Minder urgente zaken kunnen momenteel enkele maanden op de lijst staan. 

Huisartsen en scholen moeten melden

De toename van het aantal meldingen betekent niet meteen dat er meer kindermishandeling of huiselijk geweld plaatsheeft in Twente. Belangrijkste oorzaak van de wachtlijst is de invoering van de verbeterde Wet Meldcode. Voor 1 januari 2019 hoefden bijvoorbeeld huisartsen, scholen en politie niet alle signalen over kindermishandeling (maar ook onder meer uitbuiting  van ouderen) te melden bij VTT. Bijvoorbeeld omdat er al actie was ondernomen. Nu moet dat wel.

Toename veel groter dan verwacht

De verwachting was dat de nieuwe meldcode een toename van vijf procent zou betekenen. In Twente was de werkelijke toename echter dertig procent. Volgens VTT-manager Marjolein van Zon past dat in het landelijke beeld. Om te voorkomen dat er in 2021 weer een wachtlijst ontstaat, richt het onderzoek zich ook hoe snel zaken na een melding kunnen worden ondergebracht bij andere organisaties binnen jeugdzorg, zoals bij gemeentelijke wijkteams.