Volledig scherm
Een lekke zoutput aan de Zwartevennenweg in Enschede. © Emiel Muijderman

Weer lekke boring AkzoNobel, Omtzigt stelt Kamervragen

UpdateENSCHEDE - In een verticale boring van AkzoNobel aan de Hofdijk in Enschede is lekkage opgetreden. AkzoNobel kan nog niet zeggen of er olie, zout water of beide is weggelekt. 

Ook de omvang is nog niet duidelijk. Het gaat om een zogenoemde ‘inactieve’ boring. Dat wil zeggen dat er momenteel geen zout meer wordt gewonnen. Op NLOG, een site van TNO en de Geologische Dienst Nederland, is terug te vinden dat de put werd geslagen in 1986. Tot 2009 werd er zout gewonnen, daarna werd de productie stilgelegd en tussen maart 2015 en januari 2016 werd er weer zout gewonnen.

Overeenkomsten

De boring vertoont overeenkomsten met de boring aan de Zwartevennenweg, waar mei 2016 voor het eerst een oude olielekkage werd gemeld. Ook die boring produceerde tijdelijk geen zout. Later werd ontdekt dat er al in 1988 een olielekkage was opgetreden. Naar aanleiding daarvan werd AkzoNobel onder verscherpt toezicht geplaatst.

Schroefverbinding

De nu ontdekte lekke boring aan de Hofdijk ligt naast een boring waarvan september vorig jaar ook al werd geconstateerd dat deze lek was. Van die boring is bekend dat door een lekke schroefverbinding olie en pekel is weggelekt.

Eind 2017

In 2017 meldde AkzoNobel tot nu toe twee lekkende verticale boringen en zeven lekkages in het horizontale netwerk. Het bedrijf gaf vorig jaar aan dat eind 2017 geen enkele lekkage meer mag optreden. 

Kamervragen Pieter Omtzigt

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt stelt Kamervragen over hernieuwde lekkages bij AkzoNobel. De parlementariër uit Enschede vraagt om een lijst van alle lekkages die het bedrijf afgelopen twee jaar heeft gemeld bij het Staatstoezicht voor de Mijnen (SodM). Gevraagd wordt wat precies is weggelekt en hoeveel tijd er zat tussen het begin van de lekkage en de melding bij SodM. 

"Kunt u aangeven welke gevolgen deze lekkages hebben op de omgeving en de waterkwaliteit?'', vraagt Omtzigt. Hij informeert naar de consequenties van 'deze recente, en zoveelste lekkage' nu AkzoNobel al onder verscherpt toezicht staat. "Welke acties kam SodM verder ondernemen'', wil hij weten.