Nazaten ‘NSB-familie Ottema’ ontnemen zichzelf kans op weerwoord

Enkele nazaten van de Almelose aannemer Otte Ottema bewijzen zichzelf een slechte dienst. Ze bevorderen dat hun naam wordt geassocieerd met de NSB.

Afgelopen week hebben vijf nazaten van de Almelose aannemer Otte Ottema (1889-1981) een boek over hun familiegeschiedenis uit de handel laten halen. Het boek heet De Ottema’s, het relaas van een NSB familie. Titel en omslag van het boek laten niets aan duidelijkheid te wensen over over de inhoud, die uiteraard met name draait om de lotgevallen van het gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het boek is daadwerkelijk verschenen en werd naar ik begrijp goed verkocht. Onder dreiging vanuit de familie met één of meer procedures bij de rechtbank heeft de uitgever echter inmiddels besloten de laatste exemplaren van de oplage uit de handel te halen. Ik hoef er als belangstellende dus al niet meer naar te zoeken.