Volledig scherm

Opinie | De brandweer die een poes bevrijdt? Rekening sturen!

Alles heeft tegenwoordig z'n prijs. Die regel zou ook moeten gelden als de brandweer langskomt om een onwillige kat uit de boom te halen.

Een paar jaar geleden wilde ik een overledene de laatste eer bewijzen in Roosendaal. Ik kom daar nooit. Dus eerst maar eens de website van het plaatselijke crematorium bezocht. Om vervolgens te schrikken van de helderheid van de aangeboden dienstverlening en tarieven.

Verschil
Ik las wat het kost om een volwassene en kinderen vanaf 12 jaar te laten cremeren met inbegrip van 1 uur aularuimte en 1 uur condoleanceruimte. Je betaalt minder voor het cremeren van kinderen tussen de 1 en 12 jaar, en baby's tot 1 jaar zitten in het laagste reguliere tarief. Er kunnen toeslagen worden berekend, bijvoorbeeld als de plechtigheid of het afscheid nemen uitloopt, maar als je een beetje vaart maakt of buiten de spitsuren boekt, dan betaal je veel minder.

Geschrokken
Ik schrok, omdat het zo confronterend was. Je wilt daar eigenlijk niets van weten. Maar tegelijkertijd weet ik ook wel dat het belangrijk is dat het crematorium zo transparant is, zeker omdat het gaat om diepmenselijke emotie. De meeste nabestaanden zullen dan ongetwijfeld veel minder zakelijk zijn dan in andere gevallen. Dan kun je mensen maar beter tegen zichzelf in bescherming nemen.

Brandweer
Mijns inziens zou die helderheid ook mogen gelden voor de brandweer. Naast het gegeven dat de brandweer wettelijke taken heeft bij brand en brandgevaar, rampen en zware ongevallen, heeft de brandweer een wettelijke taak bij het beperken en bestrijden van gevaar voor mens én dier bij ongevallen ánders dan bij brand.

Met name het bestrijden van gevaar voor dieren is bepaald niet onomstreden. Het is een wettelijke taak, dus de bezorgde burger die een eendenkuikentje wanhopig in een put rond ziet zwemmen, kan de brandweer bellen voor hulp. Maar toch wringt het meer en meer dat in een land waar van alles kapot bezuinigd is, daar wel gemeenschapsgeld voor wordt gebruikt. Omdat het hier om een wettelijke taak gaat, kan de brandweer geen rekening sturen voor deze dienstverlening. Niet-wettelijk
Maar de brandweer heeft van oudsher ook niet-wettelijke taken. Wat te denken over het verwijderen van olie van een wegdek? Of het weghalen van een omgevallen boom? Het bergen van een achtergelaten voertuig? In de jurisprudentie is al uitgemaakt dat de brandweer voor deze niet-wettelijke activiteiten een rekening kan sturen en dat die kosten kunnen worden verhaald.

Maar er is een groot grijs schemergebied. De kosten van loos alarm bijvoorbeeld. Het verschaffen van toegang voor iemand die zich buitengesloten heeft. Het toezicht houden bij evenementen als carnavalsoptochten. Het leegpompen van ondergelopen kelders. Het opspuiten van een ijsbaan. Maar ook het uit de boom halen van een kat die niet onmiddellijk aanstalten maakt weer naar beneden te klimmen. Kost dat iets? In vaarwater bedrijven
De brandweer zit bij veel van dergelijke activiteiten behoorlijk in het vaarwater van gespecialiseerde bedrijven. Voor zover de brandweer dergelijke taken zou moeten blijven uitvoeren, mag worden verwacht dat zij dan kosten in rekening brengt voor haar dienstverlening gelijk die andere bedrijven dat zouden doen. Anders werkt de brandweer concurrentievervalsend.

Als een burger zo bezorgd is over het welzijn van de kat dat het dier beslist nog dezelfde dag uit de boom moet worden gehaald zonder dat sprake is van een noodsituatie, dan zou van tevoren duidelijk mogen zijn wat deze dierenliefde kost. Dat past bij Nederland anno 2017.