Volledig scherm
In meerderheid ging de gemeenteraad van Rijssen-Holten vrijdagmiddag akkoord met de begroting voor 2019 © Ronald Vrugteman

Begroting Rijssen-Holten zonder
valpartijen over de finish

RIJSSEN - De begroting 2019 van Rijssen-Holten behaalde vrijdagmiddag zonder veel problemen de eindstreep. De fracties van VVD en D66 stemden wel tegen. 

Hogere lasten

Voor de burger betekent de vaststelling concreet dat er volgend jaar  €228  aan onroerende zaakbelasting moet worden betaald voor een gemiddelde woning ; een verhoging van 4 euro. Ook de afvalstoffenheffing gaat met een tientje omhoog  naar €178 (meerpersoonshuishoudens) en de rioolheffing stijgt met 3 euro naar €198. Het totaal aan heffingen komt in 2019 voor meerpersoonshuishoudens op €604.

Sociaal domein

Hoewel de gemeente een structurele -dus jaarlijkse- buffer heeft van één miljoen euro en er dus ruimte is voor nieuw beleid, zijn er zorgen over de toenemende kosten in het sociaal domein. Daarbij gaat het met name om de Wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Rijssen-Holten wil een plan maken om inkomsten en uitgaven in het sociaal domein meer in evenwicht te brengen.

Hondenbelasting

Extra geld is er volgend jaar voor voor cultuureducatie en ook wordt er geïnvesteerd in  aantrekkelijker en beter toegankelijke centra van Rijssen en Holten. De toeristenbelasting wordt pas in 2020 en 2021  verlaagd, maar de belasting op honden in het buitengebied wordt  volgend jaar wel afgeschaft.

Reggestreek