Volledig scherm
De Kaempe in Rijssen wordt gereconstrueerd. © Google maps

De Kaempe in Rijssen
gaat flink op de schop

RIJSSEN - Woonstraat De Kaempe in Rijssen gaat  met ingang van maandag 20 mei flink op de schop. De werkzaamheden in het eerste gedeelte tussen de Karel Doormanstraat en de Trompstraat duren  tot en met vrijdag 5 juli. De straat is in die periode afgesloten.

De reconstructie betreft de gehele De Kaempe tussen Karel Doormanstraat en de De Ruyterstraat. Het eerste deel van de werkzaamheden beperkt zich tot de kruising met de Trompstraat.

Regenwaterriool

De gemeente pakt de straat aan door werk met werk te maken. De riolering in De Kaempe is aan vervanging toe. Er is sprake van lekkage. De riolering vertoont scheuren en is op sommige plaatsen aangetast. En omdat de straat er dan toch uit moet biedt dit de mogelijkheid om De Kaempe ‘duurzaam veilig’ te maken. Behalve vervanging van de riolering wordt er in de straat ook een extra regenwaterriool aangelegd. Dit infiltratiesysteem moet voorkomen dat de straat bij hevige regenval blank komt te staan.

Punaises

Het reconstructieplan is vorig jaar voorgelegd aan de bewoners. Zo wordt de weg heringericht, waarbij de rijbaan wordt versmald tot 4,5 meter. Dit moet te hard rijden door de straat tegengaan. Tevens komen er snelheidsremmende voorzieningen - zogeheten punaises - op de kruisingen met de Tromp-, de Piet Hein- en de De Ruyterstraat.  Naast de rijbaan wil de gemeente - zowel aan de noord- als zuidzijde van De Kaempe - parkeerstroken aanleggen.

Speelveld

Tussen de ‘armen’ van de Tromp- en de Piet Heinstraat worden extra parkeervakken aangelegd omdat veel bewoners de auto niet op eigen terrein kunnen parkeren. Dit gaat wel ten koste van groenstroken.  Overigens worden de grasvelden bij die extra parkeervakken ingericht als speelveld en worden in de straat zeventien hazelaars geplant. De totale klus neemt circa een half jaar in beslag.

Reggestreek