Mieke van den Broek van scholengemeenschap De Waerdenborch
Volledig scherm
Mieke van den Broek van scholengemeenschap De Waerdenborch © RIKKERT HARINK / AD

Interim-rector in Holten op non-actief gesteld na kritiek van leraren

HOLTEN/GOOR - Interim rector-bestuurder Mieke van den Broek van scholengemeenschap De Waerdenborch is op non-actief gezet door de Raad van Toezicht (RvT). Dit nadat circa 150 personeelsleden van de school het vertrouwen in haar opzegden. De medezeggenschapsraad heeft daarop toegezegd de aangekondigde acties niet door te laten gaan.

De positie van Van den Broek, die tijdelijk werd aangesteld voor de zieke rector Nico van Uitert,  stond al geruime tijd onder druk. Het personeel van de openbare scholengemeenschap met vestigingen in Holten en Goor zag het aanstellen van een dure interim rector-bestuurder in een tijd dat de school moet bezuinigen als gevolg van een teruglopend leerlingenaantal (in tien jaar tijd 20 procent) toch al niet zitten. Niet veel later kwam er kritiek vanuit het personeel over haar functioneren. Het personeel stoorde zich in ernstige mate aan de manier van leidinggeven van Van den Broek, of juist het gebrek daaraan. 

Onrust en overleg

Het maakte haar positie er niet beter op. Waar werd gehoopt dat de interim bestuurder de rust zou weten te herstellen, nam de onrust alleen maar toe. Van den Broek werd verweten fouten te maken, zaken te vergeten, onvolledig en onzorgvuldig te zijn in lopende zaken en daarvoor niet de verantwoordelijkheid te willen nemen maar het stelselmatig af te schuiven op anderen. Het aanstellen van twee interim adviseurs vorige maand was de druppel die de emmer deed overlopen.

De afgelopen dagen is er koortsachtig overleg gevoerd, nadat personeel had gedreigd met acties als er voor afgelopen donderdag geen oplossing zou zijn. Juist in deze examentijd geen goede zaak. Hoewel de gemeente door de verzelfstandiging van De Waerdenborch in een aparte stichting slechts een indirecte verantwoordelijkheid heeft voor de school, heeft onderwijswethouder Bert Tijhof deze week overleg gehad met alle betrokken partijen. Er is gesproken cq. gemaild met de medezeggenschapsraad, de Raad van Toezicht, Van den Broek zelf en de onderwijsinspectie. 

Tussenoplossing

Dit overleg én de massale opzegging van het vertrouwen in Van den Broek heeft er donderdag toe geleid dat de Raad van Toezicht heeft besloten Mieke van den Broek ‘vrij te stellen van werkzaamheden tot het einde van haar contract op woensdag 31 juli’. Volgens de raad komt er een tussenoplossing voor het bestuur van de school. De medezeggenschapsraad is blij met het vertrek van Van den Broek en zal dan ook geen acties meer voeren. De Raad van Toezicht, onder vice-voorzitterschap van Gerrit Grotenhuis, voormalig directeur van de Rabobank Enschede/Haaksbergen, hoopt met het op non-actief stellen van Van den Broek dat de rust op school weerkeert. 

Ook wethouder Bert Tijhof spreekt die hoop, namens het college van B en W van Rijssen-Holten, uit  en: ‘Wij zijn blij dat er vanaf nu weer gewerkt kan worden aan het onderlinge vertrouwen en de toekomst van De Waerdenborch. Hier ligt een taak voor de nieuw te benoemen bestuurder’. 

Mieke van den Broek wilde verder niet op de kwestie ingaan, mede vanwege haar beroepsgeheim. „Mijn belang en drijfveer is uitsluitend dat ik wil bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen voor wie ik verantwoordelijk ben”, aldus Van den Broek.

Reggestreek