De commissie Grondgebied is het eens met B en W om in Opbroek-Oost woningen te bouwen. Keurs. Onderin de foto provinciale weg N347 en linksboven de reeds gerealiseerde woningen in Opbroek Zuid.
Volledig scherm
De commissie Grondgebied is het eens met B en W om in Opbroek-Oost woningen te bouwen. Keurs. Onderin de foto provinciale weg N347 en linksboven de reeds gerealiseerde woningen in Opbroek Zuid. © Slagboom en Peeters Luchtfotografie

Opbroek dé locatie voor woningbouw Rijssen

RIJSSEN - Opbroek Oost is dé locatie waar Rijssen verder gaat met het bouwen van woningen. Hoewel De Banis - aansluitend aan Braakmanslanden - niet wordt uitgesloten als eenmaal het Opbroek vol is. 

De vijf buurtbewoners in Opbroek Oost, namens wie Jan Lamber Voortman insprak, kwamen donderdagavond niet verder dan dat de commissie Grondgebied wethouder Roland Cornelissen op het hart bond om in gesprek met hen te blijven.

Driehonderd woningen in Opbroek Oost

Echter, de commissie was eensgezind positief over het plan van het college om driehonderd woningen in Opbroek Oost te bouwen en wel aan de noordzijde. Op onder meer onlangs aangekochte gronden van de familie Nijhuis komen woningen met veel groen maar toch ook verdichting. 

Inbreiding in Rijssen

En dat willen Voortman cum suis juist verhinderen, want ze wonen landelijk en willen dat graag zo houden. Voortman trachtte duidelijk te maken dat er in Rijssen meer dan voldoende mogelijkheden zijn voor inbreiding op locaties, zoals het terrein van basisschool De Salto aan de Keizersdijk en de Aldi aan de Arend Baanstraat. Dit gevoegd met bouw op De Banis zou ertoe leiden dat er in het Opbroek minder woningen hoeven te worden gebouwd.

Woningen op De Banis

Ook ondernemer Arjan Wessels van Weshold pleitte voor woningbouw op De Banis. Weshold bezit daar de leegstaande boerderij aan de Geskesdijk met omliggende landerijen. Volgens Wessels is er op De Banis ruimte voor 500 tot 600 woningen. Zijn pleidooi vond ook geen gehoor bij de commissie anders dan dat het college met hem in gesprek moet blijven over De Banis.

Melkveebedrijf uitkopen

En dat geldt ook voor Aart Vosman van het melkveebedrijf aan de Oosterhofweg, die zei door de plannen in Opbroek Oost ernstig te worden gefrusteerd in de bedrijfsvoering. Zijn vader zou ooit van de gemeente de toezegging te hebben gehad dat er nooit ten oosten van Cattelaar zou worden gebouwd maar die is nooit vastgelegd op schrift. Vosman vroeg de gemeente uitgekocht te worden, opdat hij elders zijn bedrijf kan voortzetten.  

Geld voor planvoorbereiding

Uiteindelijk adviseerde de commissie positief over het beschikbaar stellen van 425.000 euro voor de planvoorbereiding van het uitbreidingsplan Opbroek Oost. Eerder al stelde de gemeenteraad een krediet beschikbaar voor de aankoop van vier hectare grond in Opbroek Oost van de familie Nijhuis voor 575.000 euro.

Reggestreek