Volledig scherm
© GEORGE NUSMEIJER

Raad buigt zich over uitbreiding Fysio Koninginneweg Rijssen

RIJSSEN - De gemeenteraad Rijssen-Holten buigt zich donderdag 13 december over het plan van Fysio Koninginneweg om uit te breiden.

Vanwege de groei van het aantal cliënten en een vergroting van het zorgaanbod wil de praktijk uitbreiden met dertien behandelkamers en een oefenruimte. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. De praktijk ligt namelijk in een gebied waar een groene lob vanuit het buitengebied de stad binnendringt. Het beleid hierbij is om het groen waar mogelijk te behouden en bebouwing tegen te gaan.

Parkeren

Fysio Koninginneweg heeft hier in de uitbreiding rekening mee gehouden. Door verplaatsing van de parkeerplaatsen aan de noordzijde van het gebouw wordt de groenzone daar vergroot. Tevens worden groene gevel- en dakdelen toegepast. Gronden buiten de praktijk gaan over naar de gemeente en worden gebruikt voor aansluiting bij de groene lob.

Buurt

De eigenaren van de fysiotherapiepraktijk hebben de buurt al in een vroegtijdig stadium geïnformeerd over het plan. Ook is er in de zomer een inloopavond georganiseerd, waarbij de omwonenden over het algemeen positief tegenover de uitbreiding stonden. Het ontwerp heeft ter inzage gelegen waarop één zienswijze is ingediend. 

Uitzicht

De betreffende omwonende geeft onder andere aan dat met de verbouwing van de praktijk hem het vrije uitzicht wordt ontnomen. Ook vreest hij minder veiligheid in de wijk door toename van het parkeren en waardevermindering van zijn woning. Het college vindt dat de parkeerdruk voldoende wordt verdeeld over drie straten en dat eventuele planschade ingediend kan worden bij de gemeente. Zijn zienswijze is op alle argumenten ongegrond verklaard, aldus het college van B en W.

Het conceptplan is al eerder dit jaar in de commissie Grondgebied behandeld die toen al positief was.

Reggestreek