Volledig scherm
SGP Rijssen-Holten wil grotere container voor het gft-afval. © Getty Images

SGP Rijssen-Holten kiest voor
grotere afvalbak en niet kleinere

RIJSSEN - Met de nodige kanttekeningen en suggesties adviseerde de commissie Grondgebied positief over maatregelen  voor de afvalinzameling in Rijssen-Holten. Alleen de SGP-fractie was het niet met het voorstel van B en W eens.

Papiercontainers

Waar het college goed gedrag wil belonen door  het gebruik van een kleinere container van 140 liter voor het restafval te koppelen aan een lagere afvalstoffenheffing, is de SGP, bij monde van Sander Haase, juist voor een grotere container voor het groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Op die manier wil de SGP bevorderen dat er minder gft-afval bij het restafval terechtkomt. Door plaatsing van extra papiercontainers kan ook het papier in het restafval worden teruggedrongen, volgens Haase.

Korting

Tevens ziet de SGP niets in de korting, die B en W willen, voor mensen die een kleinere restafvalcontainer nemen. Volgens B en W dalen door het aanbieden van minder restafval de verwerkingskosten. ‘Wie kiest voor een kleinere container veroorzaakt minder verwerkingskosten en zou dus ook minder hoeven te betalen’, aldus verantwoordelijk wethouder Jan Aanstoot.

Haase ziet meer in het stimuleren van scheiding aan de bron door inwoners recyclebare afvalzakken voor gft-afval aan te bieden.

Reggestreek