Volledig scherm
Kwekerij Borkent © Lars Smook

Streep door omstreden uitbreiding kwekerij in Rijssen

RIJSSEN. Kwekerij Borkent kan niet uitbreiden. De omwonenden van het Rijssense bedrijf hebben een klinkende overwinning behaald bij de bezwarencommissie. Die tikt de gemeente Rijssen-Holten flink op de vingers.

Kwekerij Borkent aan de Leijerweerdswijk kan uitbreiding van het bedrijf met zo’n 5 hectare voorlopig wel vergeten. De omgevingsvergunning die de gemeente Rijssen-Holten heeft verleend, mist de juiste wettelijke grondslag en ruimtelijke onderbouwing, concludeert de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Het college van B en W van Rijssen-Holten neemt dat advies over en heeft de omgevingsvergunning vernietigd.

Overwinning
Het besluit is een klinkende overwinning van de omwonenden van de kweker. De buren zijn niet blij met de uitbreidingsplannen. Ze vrezen aantasting van het landschap, de natuur, de verkeersveiligheid, geluidsoverlast en schade aan het milieu door landbouwgif. De omwonenden voelden zich vorig jaar misleid door de gemeente Rijssen-Holten. Want hoewel ze hadden aangegeven fel tegen de uitbreidingsplannen te zijn, werden ze door de gemeente niet geïnformeerd dat Borkent een concreet plan had ingediend. Bovendien liet Rijssen-Holten de beslistermijn op die aanvraag verlopen, zodat de omgevingsvergunning van rechtswege verleend moest worden.

Excuses
Wethouder Roland Cornelissen bood daarvoor zijn excuses aan en stelt dat het college nu pas voor de eerste keer inhoudelijk naar de zaak heeft gekeken. Maar bij de zitting van de bezwarencommissie bleek dat het college de vergunning gewoon in stand wilde houden. De gemeente stelde in de zitting dat ze de plannen niet kan tegenhouden en Borkent wel een vergunning zou moeten verlenen, omdat het bestemmingsplan dit zou toestaan.

Te Groot
Daar is de advocaat van de omwonenden het niet mee eens en ook de bezwarencommissie komt tot een andere conclusie. De uitbreiding van de kwekerij met 5 hectare (tot 10 hectare) is te groot om zomaar van het bestemmingsplan te mogen afwijken. Het is geen ‘ondergeschikte’ wijziging. Bovendien kunnen de belangen van omwonenden en het milieu zo niet worden meegewogen. ‘Het college is buiten haar bevoegdheid getreden’, concludeert de commissie. De gemeente Rijssen-Holten moet een schadevergoeding van 992 euro aan de buren betalen voor de gemaakte juridische kosten.

Het besluit betekent volgens Cornelissen niet dat er niets mogelijk is. „De nu gevolgde procedure is alleen onjuist. Als Borkent alsnog wil uitbreiden, is een bestemmingsplanwijziging of een andere procedure nodig.”

Reggestreek