Op een terrein aan Buitenplaats in de Rijssense nieuwbouwwijk Opbroek Zuid is nog plek voor vijf rijtjeswoningen.
Volledig scherm
Op een terrein aan Buitenplaats in de Rijssense nieuwbouwwijk Opbroek Zuid is nog plek voor vijf rijtjeswoningen. © Ronald Vrugteman

Vijf rijtjeswoningen voor starters in
Rijssense wijk Opbroek Zuid

RIJSSEN - Voor starters op de woningmarkt verkoopt de gemeente Rijssen-Holten bouwgrond in de nieuwe wijk Opbroek Zuid. Het bouwbedrijf dat brood ziet in de grond mag de woningen verkopen met dien verstande dat de prijs voor kavel en woning maximaal 200.000 euro mag bedragen.

In Opbroek Zuid aan Buitenplaats heeft de gemeente nog bouwrijpe kavels liggen waarop volgens het bestemmingsplan een rij van vijf woningen gebouwd mag worden. Gebruikelijk is dat de gemeente een bouwbedrijf selecteert dat de woningen voor vijf kopers van de kavels mag bouwen. 

Gasloos

Wethouder Erik Wessels, verantwoordelijk voor wonen, zegt zich te realiseren dat traditionele woningen als gevolg van de verplichting om gasloos te bouwen en de gestegen kosten van bouwmaterialen niet meer kunnen worden gerealiseerd voor een bedrag van €200.000 vrij op naam.

Kostenbesparing

‘In het coalitieakkoord (SGP, CDA, ChristenUnie en Gemeentebelang, red.) is echter opgenomen dat ook geëxperimenteerd mag worden met nieuwe woonvormen. Dus niet meer de traditionele bouw alleen, maar ook de markt uitnodigen om innovatie door te voeren en daarmee een kostenbesparing waardoor de onderkant van de koopmarkt bereikbaar blijft’, aldus Wessels.

Beeldkwaliteit

De bouw in Opbroek Zuid is tot dusver overwegend traditioneel geweest met twee bouwlagen en een kap er bovenop. ‘Woningen met een hoge beeldkwaliteit.’ Experimenten met goedkopere woningen kunnen die beeldkwaliteit geweld aan doen, maar dat is, volgens Wessels, inherent aan experimenteren. De woningen moeten voldoen aan de eisen van het bestemmingsplan en het bouwbesluit. Van de welstandseisen mag worden afgeweken.

Reggestreek