Volledig scherm
Teun Staal © Lars Smook | De Twentsche Couran

FC Twente: (niet) tot wederdienst bereid

Ergernis aan de ontbijttafel. De krant wordt opengeslagen en na het lezen van de jammerlijke tegenvaller van het mislopen van de komst van Fokker naar Twente Airport en de herkenbare hartenkreet van de afzwaaiende UT-professor Fred van Houten dat we ons zelf tekort doen in Twente, is daar het bericht op pagina 2.

FC Twente haakt af voor evaluatie speakerincident.

De kop wekt irritatie. Te lezen valt vervolgens dat de voetbalclub het onderzoek naar de gang van zaken rond de politie-inval tijdens FC Twente-PSV op 6 april weliswaar van ‘belang’ vindt, maar dat de FC geen rol voor zichzelf ziet. Gemeente, politie en Openbaar Ministerie moeten nu zelf maar uitzoeken hoe de verwarrende oproep in het stadion die bewuste avond voor zoveel misverstanden kon leiden. Burgemeester Onno van Veldhuizen noemt het afhaken van FC Twente ‘jammer’ maar accepteert de opstelling van de club gelaten.

Inspanning

Meteen gaan de gedachten van ondergetekende terug naar een urenlang gesprek met Eelco Eerenberg, wethouder financiën in Enschede. Samen met een collega keken we bijna een jaar geleden uitgebreid terug op zijn onophoudelijke inspanningen om FC Twente voor de financiële ondergang te behoeden. Eerenberg en zijn ambtenaren hebben er maanden en misschien wel langer aan bloed, zweet en tranen in zitten.

Vervolgens gaat de herinnering onmiddellijk terug naar de ontelbare hoeveelheid aan digitale pagina’s in de zogeheten stukkenstroom van de gemeente Enschede. Ze gaan over leningen en financiële garantstellingen ten behoeve van de noodlijdende club. Het is taaie kost; een tamelijk treurigstemmend en tijdrovend onderwerp waar de gemeenteraad van Enschede zo vaak uitputtend over heeft gedebatteerd.

Gemeentelijke steun

Uitkomst van al die raadsvergaderingen was dat FC Twente met gemeentelijke steun op de been kon worden gehouden. Gelukkig maar, want de club is van onschatbare waarde voor stad en streek en biedt vele tienduizenden Tukkers vermaak, trots en aanzien. Dat mag wat waard zijn, ook voor een gemeente waar de euro’s schaars zijn en moeilijke politieke keuzes steeds weer om een gedegen afweging van 39 raadsleden vroegen.

Die volksvertegenwoordigers lezen nu dat FC Twente afziet van medewerking aan een onderzoek. Het een heeft weinig met het ander te maken. Appels, peren; helemaal waar. FC Twente was die donderdagavond in april, toen een politiemacht onaangekondigd op de deur van het supportershonk van Vak-P bonkte, ineens een machteloze gast in eigen huis die van het ene op het andere moment niets meer te vertellen had.

Opstelling

En toch: het wringt, het schuurt. Waar Onno van Veldhuizen en de zijnen lessen willen trekken voor de toekomst, daar past een coöperatieve en dienstbare opstelling van FC Twente. Omdat waarheidsvinding óók in het belang is van de voetbalclub, die iedere twee weken 30.000 mensen ontvangt en waarvoor de openbare orde in en om het eigen huis een groot goed zal zijn. Dat FC Twente zou, zeker na de gemeentelijke steun in de barre tijden die we ons nog herinneren als de dag van gisteren, tot wederdienst bereid moeten zijn.

De club zou er rond het onderzoek naar het speakerincident dan ook goed aan doen het motto van de eigen actuele beleidsvisie te omarmen. Gewoon doen, gewoon Doen. Gewoon even 14-053 bellen. En dan vragen naar de heer Van Veldhuizen, die blij verrast zal zijn dat de club alsnog tot inkeer is gekomen.

Nu bewijst FC Twente zichzelf en de samenleving een slechte dienst; de club wekt de schijn van de hoogmoed die de FC vroeger zo in de weg zat.

Blogs