Volledig scherm
Afval scheiden © Shutterstock

Bewoners Tubbergen belonen afvalinzameling met een mooi cijfer

TUBBERGEN - Inwoners van de gemeente Tubbergen waarderen de manier waarop het afval wordt ingezameld met een 7,9. Dat is hoger dan het gemiddelde van 7,5 in Twente.

Het waarderingscijfer is te vinden in de zogeheten grondstoffenmonitor van afvalverwerker ROVA (Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen). In dit jaarverslag gaat het onder meer over de stand van zaken rond de ambitie om in 2030 de hoeveelheid restafval terug te brengen tot maximaal 50 kilo per persoon per jaar. Op dit moment bedraagt die hoeveel nog 65 kilo restafval per inwoner.

Redelijk

De gemeente Tubbergen scoort in de grondstoffenmonitor heel redelijk. Zo is het scheidingspercentage in 2018 in Tubbergen 83 procent. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de landelijke norm van 75 procent in 2020. Zo laat de inzameling van plastic, metalen en drankkartons in Tubbergen een stijging zien van 32 kilo per inwoner in 2017 naar 39 kilo per inwoner in 2018. De inzameling van groente, fruit en tuinafval (GFT) is met 157 kilo per inwoner in 2017 gelijk gebleven in 2018.

Belasting

Positief voor inwoners van Tubbergen is de hoogte van de afvalstoffenheffing. Die belasting is in Tubbergen met een gemiddeld bedrag van 121 euro lager dan het landelijke gemiddelde van 240 euro per huishouden én lager dan het gemiddelde van 175 euro in het ROVA verzorgingsgebied. Het gaat om het jaarlijks te betalen vastrecht en het gemiddeld aantal keren dat de restafval container wordt geleegd.

Om nog betere scores te bereiken, werken ROVA en gemeente aan een communicatieplan richting inwoners. Het doel is met name om het restafval te verlagen. 

Almelo e.o.