Volledig scherm
Kijkje in de stal van melkveehouderij Scholten Linde. De enige overgebleven boer in de buurtschap Hanstiehook in Hezingen kreeg onlangs bezoek van de Kinderkerk tijdens het diaconaal weekeinde met het thema Hart voor Boeren. © Robin Hilberink

Buurtschap in Hezingen eist meer aandacht voor leefbaarheid in Natura2000 gebied

HEZINGEN - Bewoners van de buurtschap Hanstiehook in Hezingen ondervinden door maatregelen voor natuurgebied Springendal dat leefbaarheid zwaar onder druk staat: de grens is bereikt. Ze willen serieus worden genomen en meepraten over de toekomst van het gebied.

Marieke Hansté woont in de buurtschap Hanstiehook in Hezingen, dat in Natura2000 gebied ligt. Een natuurgebied dat volgens Europa bijzonder is en beschermd moet worden. 

Doorgeschoten

Prima, aldus Hansté, maar hou dan wel rekening met de leefbaarheid. „Wij willen dat de leefbaarheid worden meegewogen bij alle beslissingen die het natuurgebied betreffen. Daarom zijn we een burgerinitiatief begonnen”, aldus Hansté. „We missen een goede balans tussen leefbaarheid en natuurontwikkeling. De natuurontwikkeling is te ver doorgeschoten, we missen de menselijke maat.”

Natuurliefhebbers

De verontruste buurtbewoners hebben inmiddels een lange brief verstuurd, gericht aan alle politieke partijen. Daarin vertellen de bewoners wie ze zijn: natuurliefhebbers met hart voor het leefgebied. Maar ze zien met lede ogen hoe inmiddels twee van de drie boerenbedrijven vrijwillig zijn verplaatst uit het gebied en dat het overgebleven bedrijf ook dreigt te verkassen. „Daarmee verliezen we het hart van onze buurt”, schrijven de bewoners. Zou dit boerenbedrijf, een melkveehouder, vertrekken dan blijven ons slechts vijf gezinnen over in de buurtschap. 

Leegstand

Ze kaarten nog veel meer zaken aan, zo vinden ze dat het milieubeleid voorbij gaat aan cultuur-historische aspecten zoals de verbindende rol van kleine boeren; ze vrezen een landschap zonder koeien en de teloorgang van het coulissen landschap; zijn bang voor verpaupering en leegstand en ergeren ze zich aan het overleg over milieubeleid en landschapsbeheer waarbij bewoners geen inspraak hebben. Hansteé: „Beslissingen worden achteraf gecommuniceerd, en daarbij gepresenteerd als voldongen feiten.”

Dramatisch

Ook de wijze waarop natuurbeheer wordt uitgevoerd vinden de bewoners van Hanstiehook dramatisch. In de brief staat het zo: ‘Daar waar in het verleden door de inwoners zelf op een hoog niveau onderhoud werd gepleegd, moeten wij nu constateren dat verantwoordelijke organisaties blijkbaar andere normen hanteren, met als gevolg onder meer kaalslag, verwildering en het onbegaanbaar worden van wandelpaden’.

Wensenlijst

In de brief richting politiek schrijven de bewoners ook wat ze wél graag willen:

- Behoud van onze leefgemeenschap, van ons culturele erfgoed en van het noaberschop.
- Erkenning van de onmisbare rol van de boer in onze plattelandsgemeenschap.
- Behoud van de laatste agrarische onderneming in Hanstiehook.
- Behoud van het coulisselandschap, inclusief koeien in de wei.
- Ontwikkelmogelijkheden voor ondernemers, ook in de toekomst.
- Medezeggenschap in de ontwikkeling van onze eigen leefomgeving.

Hansté zegt al reacties te hebben ontvangen van lokale politieke partijen die zich scharen achter de wens om de leefbaarheid te behouden. Een volgende stap zou zijn om in gesprek te komen alle betrokken instanties en organisaties die een rol spelen bij geschetste zaken. 

Almelo e.o.