Volledig scherm
In opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is begonnen met de renovatie van een oude pijplijn van Schoonebeek naar gasvelden in Twente. © Vincent Jannink

CDA Overijssel verontwaardigd over gang van zaken werk NAM Tubbergen

TUBBERGEN - Het CDA Overijssel is verontwaardigd over het ontbreken van de onderbouwing voor het niet-vergunningsplichtig zijn van de pipe-in-pipe werkzaamheden van de NAM. Het werk gebeurt langs de Duitse grens in het Natura2000 gebied bij Tubbergen. Het werk is nodig om te voorkomen dat afvalwater in de bodem weglekt.

Dinsdag 14 juni werd bekend dat uit de zogeheten voortoets voor de Natuurbeschermingswet geen vergunning nodig is voor het werk van de NAM. Het CDA had verwacht dat deze uitspraak beter onderbouwd zou worden. De CDA-fractie zal in de komende commissievergadering hier aandacht voor vragen.

Natura2000 gebied

De werkzaamheden van de NAM lopen voor een deel door beschermd Natura2000 gebied. “Boeren en andere ondernemers in dit gebied moeten in alle opzichten aan de hoge Natura2000 wetgeving voldoen om hun gronden te mogen bewerken. Ik ben erg benieuwd naar de onderbouwing van de gedeputeerde waaruit blijkt dat dit voor de werkzaamheden door de NAM niet nodig is”, aldus woordvoerder Bouwien Rutten.

Ook Ronny Booijink van het CDA Tubbergen is kritisch over de beoordeling dat deze werkzaamheden niet NB-vergunningsplichtig zijn. “We hebben de eerste vragen in november 2015 hierover al gesteld en nu komt men zonder enige onderbouwing met een korte mededeling hierover. Tijdens de komende raadsvergadering op 20 juni zullen we hier vragen over stellen”.

Vragen waarop het CDA onder andere antwoord op wil hebben, zijn: Op basis waarvan heeft de provincie de voortoets nb-wet voor de pipe-in- pipe werkzaamheden van de NAM beoordeeld als zijnde niet-vergunningplichtig? Waar bestaat deze voortoets uit? De komende commissievergadering is op 22 juni.

Almelo e.o.