Volledig scherm
Bij de vijver aan de rand van het industrieterrein van Tubbergen wordt de bootcamp aangelegd.

College verleent vergunning bootcamp Haarweg Tubbergen

TUBBERGEN - De gevraagde vergunning voor het bootcamp van Studio Sport heeft het college verleend, ondanks bezwaren uit de buurt. Overlast veroorzaken in de buurt is het laatste wat de initiatiefnemers Kelvin Bekhuis en Maurice Verveer willen. “We hadden de dingen van tevoren beter uit moeten zoeken. Wat dat betreft is de afgelopen periode een enorme leerschool voor ons geweest”, vinden ze.

“Nu de vergunning is verleend, kunnen we voorzichtig beginnen met de voorbereidingen. Maar dat doen we pas nadat we de buren hebben uitgenodigd om hen uit te leggen wat bootcamp nu precies inhoudt en wat we De bootcamp is een initiatief van Kelvin Bekhuis en Maurice Verveer, eigenaar van Studio Sport aan de Haarweg in Tubbergen. Het duo kwam in contact met elkaar toen bleek dat beiden dezelfde plannen in het hoofd hadden, maar niet precies wisten hoe ze het in de praktijk voor elkaar moesten krijgen.

Samenwerken
“Ik wilde een survivalvereniging oprichten en daarvoor een parcours uitzetten in een stuk bos aan de Haarweg”, vertelt Bekhuis. “Na overleg met de eigenaar, vond deze het goed, mits ik het bos ook zou onderhouden, want hij wilde wel dat het er allemaal netjes uit bleef zien. Omdat bleek dat het allemaal nogal wat zou gaan kosten en het lastig was om hiervoor subsidie te krijgen, zocht ik contact met Maurice Verveer van Studio Sport. Hij bleek zelf ook met dat idee te spelen en was dus enthousiast. We besloten samen te gaan werken en voegden onze ideeen samen tot één plan.”

Zienswijze
Van 17 februari tot en met 30 maart lag het ontwerp-besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning ter inzage. In deze periode is een zienswijze ingediend door drie omwonenden, ondersteund door 22 handtekeningen. Zij hebben bezwaar tegen het bootcampterrein vanwege de grote impact op de natuurwaarden en de aantasting van het woongenot van de omwonenden.

Voorwaarden
Voor het college is dit geen reden om de vergunning te weigeren. Wel zijn enkele extra voorwaarden aan de vergunning verbonden. Zo mag de bootcamp alleen op vaste openingstijden worden gebruikt en mag het terrein alleen op beperkte tijden worden verlicht. Ook moeten nestkasten worden opgehangen en moet de eigenaar een bosmantel ontwikkelen aan de zuidoostkant van het gebied.

Almelo e.o.