Volledig scherm
© David Rozing/HH

Conflict in of met gemeente Tubbergen of Dinkelland? Praten helpt echt, blijkt uit cijfers

TUBBERGEN/DENEKAMP - De bezwaarschriftencommissie in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland heeft vorig jaar 52 keer een advies uit moeten brengen. Die commissie komt in actie als de gemeente er niet uitkomt met een burger of ondernemer. Maar bij een dreigend conflict helpt het om in gesprek te gaan, blijkt uit cijfers.

In beide gemeenten zijn in 2018 in totaal ruim 6000 besluiten genomen. Denk aan een evenementenvergunning, een dwangsombesluit, een gehandicaptenparkeerkaart of een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. 

Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken als zij het niet eens zijn met een besluit. Om gerechtelijke procedures te voorkomen, willen beide gemeenten liever eerst in gesprek.

Beter te accepteren

Een medewerker van de gemeente kan contact opnemen met een inwoner over een aanvraag die niet kan worden toegekend, of ‘waartegen’ een zienswijze is ingediend. Ook kan de coördinator conflicthantering worden ingezet. Die begeleidt, vanuit een neutrale positie, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen om tot een oplossing van het geschil te komen. Daarbij is het belangrijk dat partijen zelf de oplossing aandragen. 

Het grote voordeel hiervan is dat de oplossing die zo tot stand komt, beter te accepteren is dan een uitspraak van een rechter. In 2018 heeft deze aanpak ervoor gezorgd dat 40 procent van de bezwaarschriften op een informele manier is opgelost, melden Tubbergen en Dinkelland. Als beide partijen er toch niet samen uitkomen, wordt alsnog de bezwaarschriftencommissie om advies gevraagd. 

Minder bezwaarschriften

In 2018 zijn iets minder bezwaarschriften ingediend dan in 2017. Ook zijn er verbeteringen zichtbaar als het gaat om de termijnen waarbinnen een bezwaar wordt afgehandeld en is de motivering van besluiten duidelijker geformuleerd, aldus beide gemeenten.

Almelo e.o.