Volledig scherm
Geen houtstapels aan de Kemnaweg. De eiken mogen niet gekapt worden. © Gerard Burgers

Kap gaat niet door: bomen Kemnaweg in Albergen moeten gewoon blijven staan

ALBERGEN - De bewoners van een pand aan de Kemnaweg in Albergen krijgen van de gemeente Tubbergen geen toestemming om vijf zomereiken te kappen. 

De zomereiken staan redelijk dicht bij de woning. In de aanvraag voor de kapvergunning schrijven ze dat er vorig jaar, als gevolg van de droge zomer, schade is ontstaan aan hun woning. Die schade zou het gevolg zijn van een lage grondwaterstand. Omdat de eiken in de onmiddellijke omgeving van het huis zorgen voor verdamping van grondwater denkt de eigenaar van het pand toekomstige schade te kunnen verminderen door de eiken te kappen. Bij de aanvraag voor de kap was een advies van een bouwadviesbureau gevoegd.

De vijf eiken waar het om gaat zijn overigens geen eigendom van de pandeigenaar, de eigenaar van de bomen heeft wel toestemming gegeven om een zogeheten omgevingsvergunning aan te vragen. De aanvrager heeft aan de gemeente laten weten dat hij bereid was als compensatie voor de kap acht nieuwe eiken te willen aanplanten. ‘Er is echter geen concreet compensatieplan ingediend waaruit blijkt welke plantmaat en locatie de mogelijke herplant betreft’, staat te lezen in de ambtelijke stukken.

Vergunning geweigerd

Maar de bomen moeten dus gewoon blijven staan, de gemeente weigert de kapvergunning. Tubbergen stelt dat het niet om solitaire bomen gaat, maar dat de eiken deel uitmaken van een landschapselement. Daar komt bij dat de gemeente vraagtekens zet bij het bouwkundig advies dat de aanvrager heeft ingediend. Volgens een deskundige van de gemeente ‘zijn op basis van meetresultaten uit de omgeving geen harde conclusies te trekken met betrekking tot de oorzaak van de schade in relatie tot de constructie/fundering van het gebouw.’ De gemeente stelt dat de bomen natuur-, milieu-, landschappelijke en ecologische waarde hebben.

Almelo e.o.