Volledig scherm
Veel ouderen krijgen hulp in de houshouding. Bij de overgang van de regeling van het rijk naar de gemeenten konden mensen bezwaren maken tegen de toewijzing van de hoeveelheid hulp die ze ontvangen. Soms werd er op bezuinigd.

Maar 11 bezwaarschriften wmo in Tubbergen

TUBBERGEN - Het aantal bezwaarschriften dat bij de gemeente Tubbergen is ingediend bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) valt in Tubbergen mee. In totaal kwamen er voor Tubbergen en Dinkelland samen vorig jaar 67 bezwaarschriften binnen bij de zogeheten zorgkamer waarvan er uiteindelijk elf in Tubbergen en elf in Dinkelland tot een behandeling leidde waarna er een uitspraak kwam.

Het ging daarbij vooral vaak over een verschil van mening over de toewijzing van de hoogte van een vergoeding voor huishoudelijke hulp. Dit zei voorzitter Wout Vochteloo deze week in de commissie samenleving als toelichting op het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie. Hij zei dat door een goede voorlichting veel bezwaarschriften van tafel gingen en niet in behandeling werden genomen.

Op de vraag van commissielid Herbert Oude Luttikhuis van Gemeentebelangen/VVD of de gemeente Tubbergen structureel teveel geld overhoudt in de begroting door een hele reeks incidentele meevallers, antwoordde wethouder Tom Vleerbos ontkennend. „Ik zie geen logische lijn, waar in de begroting structureel geld over blijft”, zei Vleerbos die toegeeft vorig jaar voorzichtig om te zijn gesprongen met het gemeentelijk budget uit vrees dat er onverwachte tegenvallers zouden verschijnen bij de invoering van de WMO, het jeugdbeleid en de participatiewet in de gemeente Tubbergen.

Almelo e.o.