Volledig scherm
Wethouder Erik Volmerink snijdt de taart aan om het heugelijke feit te vieren.

Noabers nemen onderhoud Noaberplein Geesteren over

GEESTEREN - De lang gekoesterde wens van ‘de schoffelploeg’ gaat eindelijk in vervulling. Zo noemen de noabers van het Noaberplein bij Erve Kampboer in Geesteren zichzelf. Deze noabers, allemaal woonachtig aan de Kampboerlaan en de L. ten Catelaan, nemen het onderhoud van het plein over van de gemeente Tubbergen.

De schoffelploeg is de eerste die hiermee als pilot aan de slag gaat de komende vijf jaar. “We hebben er met zijn allen hard aan gewerkt en zijn bij dat het is gelukt,” vertelt wethouder Erik Volmerink bij de ondertekening van de overeenkomst. Om dit te vieren en de noabers van Erve Kampboer veel succes te wensen, heeft hij namens de gemeente een taart meegenomen. De noabers onderhouden het plein op vrijwillige basis. Het geld dat de gemeente verstrekt om de kosten van het onderhoud te dekken, komt ten goede van de Stichting Erve Kampboer. Dit bedrag is 70% van de kosten die de gemeente voorheen aan het onderhoud kwijt was.

Jan Kock, lid van de Stichting Erve Kampboer vindt het bijzonder fijn dat het nu kan. “Het is uiteindelijk toch een win-win-win situatie: voor de stichting Erve Kampboer, de gemeente en voor heel Geesteren,” vertelt Jan. “Wij kunnen nu het prachtig aangelegde Noaberplein zelf onderhouden. Daarin zijn we flexibeler: we kunnen beter inspelen op wat er wanneer gedaan moet worden. We kunnen het onderhoud zelfs naar het door ons gewenste ‘hotspotniveau’ brengen. Ook is het bedrag dat de stichting voor het onderhoud krijgt zeer welkom om te helpen om onze exploitatie dekkend te houden.”

De pilot is een mooie manier van burgerparticipatie. Volmerink hoopt dan ook dat er meer van dit soort initiatieven zullen volgen. “Dit is een prachtig voorbeeld hoe burgers zelf meer invloed op hun eigen omgeving en de kwaliteit hiervan kunnen uitoefenen. Namelijk door zelf het groenonderhoud over te nemen van de gemeente,” aldus Volmerink. “Momenteel is hier nog geen beleid op, maar hier zijn we druk mee bezig. De ervaringen die we hebben opgedaan zullen dat beleid alleen maar ten goede komen. De planning is om dit in 2017 verder uit te rollen in de gemeente.”

Almelo e.o.