Volledig scherm
Steeds meer grasland rond natuurgebied Engbertsdijksvenen komt vaker onder water te staan en is niet meer geschikt om te hooien. West-Geesteren ligt slechts enkele kilometers van het Natura 2000 gebied. © Frans Nikkels

Onrust bewoners West-Geesteren neemt toe

WEST-GEESTEREN - De onrust onder bewoners van Langeveen en West-Geesteren die binnen een kilometer van de Engbertsdijksvenen wonen neemt toe. De grondwaterstand gaat naar verwachting omhoog, waardoor de wateroverlast, die nu al hier en daar wordt gemeld, nog verder toeneemt.

Volgens LTO Tubbergen hebben zo'n 60 boeren te maken met de negatieve gevolgen van een hoger waterpeil. Voorzitter Nicole Scholten Linde is dan ook bezorgd. "De grondwaterstand gaat omhoog. De vraag is alleen hoeveel precies."

Overlast
Gerrit Hoff van het platform Achterstroom Kanaal West-Geesteren (ASK) noemt al concreet een grondwaterpeilverhoging van ruim een meter, terwijl negen jaar geleden het peil ook al met bijna een halve meter zou zijn verhoogd. Ook daarna ontstond er wateroverlast bij bewoners in het gebied.

Peilverhoging
'Kwartiermaker' Erik Bak, die voor een adviesbureau gesprekken voerde met de betrokkenen, vindt het vervelend dat sommige omwonenden al een concrete waterpeilverhoging van 1,15 meter noemen. "Hoeveel verhoging nodig is om het hoogveen te herstellen is nog niet bekend. Daar is nader onderzoek voor nodig." Een definitief plan van aanpak verschijnt volgens hem rond de jaarwisseling.

Onrust
Onrust is er ook bij de dorpsraad Langeveen. Die vreest aan banden te worden gelegd omdat zij de rust in de natuur zou verstoren met dorps- en carnavalsfeesten. "Wij zien het Natura 2000- gebied Engbertsdijksvenen als een bedreiging", zegt voorzitter Gerard Averes van de dorpsraad Langeveen/Bruinehaar. "Het zou zomaar kunnen dat we een dorpsfeest om 23.00 uur moeten beëindigen omdat de extra verlichting een kraanvogel op een dwaalspoor kan brengen."

Vergunning
Averes verwacht dat de dorpsraad straks voor elk evenement ook vergunningen voor verlichting en geluid moet aanvragen om de rust in de natuur niet te verstoren. Dorpsfeest eerder stoppen omdat het licht kraanvogel op dwaalspoor brengt.

Almelo e.o.