Volledig scherm
Bouwrijp maken van kavels aan Reutummerweg in Tubbergen (dit is niet plan Weleveld). © tubantia

Plan Weleveld in Tubbergen: kavels voor diverse doelgroepen

TUBBERGEN - Het plan Weleveld ligt vanaf woensdag 13 februari tot en met 26 maart ter inzage op het gemeentehuis. Het betreft 33 bouwkavels aan beide zijden van de Weleveldstraat in Tubbergen. 

Het gaat om een mix van traditionele nieuwbouw, bedrijfswoningen en kavels voor levensloopbestendig bouwen. Bij die laatste categorie gaat het om huizen met een goothoogte van 3,5 meter, waarbij het mogelijk is om een slaapkamer en een badkamer op de begane grond aan te leggen. Deze kavels zijn gesitueerd aan de zuidkant van de Weleveldstraat. 

Uitstraling

 Aan de noordkant van de straat is ruimte voor traditionele nieuwbouw, aansluitend bij de uitstraling van de aangrenzende wijk. .Aan de Reutummerweg is ruimte voor wonen en werken onder één dak op dezelfde kavel (twee bouwkavels).  De verkaveling aan de zuidkant van de Weleveldstraat is wat kavels betreft iets ruimer opgezet en vormt daarmee een groene overgang naar het buitengebied.

Behoefte

Tijdens de periode dat het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden een bezwaar (zienswijze) indienen tegen het plan. Volgens verantwoordelijk wethouder Erik Volmerink voldoet het plan aan de behoefte aan bouwkavels in de gemeente. Hij baseert zich daarbij op de bijeenkomsten rond het maatschappelijk akkoord. 

Almelo e.o.