Volledig scherm
De teerput aan de Tumuliweg in Vasse. De foto is gemaakt in 2012. Foto: Carlo ter Ellen

Provincie gaat grondwater peilen bij teerput in Vasse

VASSE - De provincie Overijssel blijft het gebied rond de teerput in Vasse in de gaten houden. Volgens een woordvoerder zijn op een ontwerp van een evaluatieverslag en een nazorgplan geen reacties binnengekomen. Daardoor kunnen deze stukken nu definitief vastgesteld worden.

Chemisch afval
Op 1 november 2013 werd de sanering van de teerput van Vasse afgesloten. In deze put, een voormalige zandafgraving in het buitengebied van Vasse, is in de jaren zestig en zeventig een grote hoeveelheid chemisch afval gedumpt. Daarbij ging het vooral om zuurteer, het afvalproduct van de productie van witte oliën en vaseline uit aardolie.

Grondwater
In 2014 is het grondwater bij de teerput uitvoerig onderzocht. Op basis daarvan adviseerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu welke stoffen gemonitord moeten worden. Dat is meegenomen in het nazorgplan. Behalve grondwater worden de leeflaag, stabiliteit van de afdichtende folieconstructie, gasontwikkeling en natuurontwikkeling in de gaten gehouden. In de omgeving van de teerput worden diverse peilbuizen geplaatst. Zo komen er peilbuizen bij twee voormalige vuilstortplaatsen die mogelijk van invloed zijn op de grondwaterkwaliteit. Op die manier is na te gaan welke verontreinigingen toe zijn te schrijven aan de teerput en welke aan vuilstorten. De twee voormalige stortplaatsen liggen ten noorden van de teerput.

Almelo e.o.