Volledig scherm
Martin Wiltink, Jeroen Groothuis en Erik Volmerink, met op de achtergrond landbouwgrond waarvan straks een deel als natuurgrond bij de Reutummer Weuste wordt aangetrokken. © Gemeente Tubbergen

Ruilverkaveling in Reutum: goed voor natuur, goed voor boeren

REUTUM - Afspraken uit 2013 krijgen met bestemmingsplan Omgeving Reutum, landbouw en natuur, na jaren concrete invulling, met onder meer uitbreiding natuurgebied De Weuste.

Wethouder Erik Volmerink en Martin Wiltink van de stichting Coördinatie Kavelruil Overijssel (CKO) maakten begin juni al gewag van de plannen die nu aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het gaat om de uitvoering van een vrijwillige kavelruil rondom Reutum. Die kavelruil werd voor het eerst besproken in 2013 met als betrokken partijen Staatsbosbeheer, de provincie Overijssel, het Waterschap Vechtstromen en een aantal agrariërs. 

De Weuste

Door de kavelruil wordt natuurgebied De Weuste uitgebreid en de waterhuishouding wordt verbeterd, er komt bovendien een verbinding met een ander natuurgebied. Het betreft in totaal circa dertien hectare aan percelen die grenzen aan het natuurgebied. 

Landbouw

Tegelijkertijd krijgen enkele percelen uit de Ecologische Hoofdstructuur weer de bestemming landbouw. Voor de boeren leidt de operatie tot een betere verkaveling van hun gronden. Het gaat in totaal om twaalf hectare. Alles bij elkaar wijzigt 26 hectare van bestemming. 

Bomen

Wel moeten drie houtwallen worden verwijderd. Deze worden dubbel gecompenseerd zoals dat heet. Voor elke boom die wordt weggehaald, worden op de Weuste twee bomen teruggeplaatst.

Tegen de wijziging van het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. De provincie Overijssel meldt dat de plannen passen binnen het provinciale beleid. Ook het waterschap geeft een positief advies. De gemeenteraad moet maandag 23 september het plan nog goedkeuren.

Almelo e.o.