Het voormalige tuincentrum Tubbergen, beter bekend als De Esch. Op deze plek komen mogelijk 51 woningen.
Volledig scherm
Het voormalige tuincentrum Tubbergen, beter bekend als De Esch. Op deze plek komen mogelijk 51 woningen. © Christian van der Meij

Starters bijna kansloos voor huis op de es in Tubbergen

TUBBERGEN - Vier insprekers maakten maandagavond 9 september gehakt van het plan om 51 woningen te bouwen op de es in Tubbergen. De leden van de raadscommissie waren vooral bezorgd over de hoge prijzen voor huizen: met deze prijzen zijn starters kansloos, vonden PvdA en Gemeentebelangen/VVD.

„Prijzen voor huizen vanaf drie ton? Dat noem ik geen starterswoning”, aldus Norbert van de Graaf (GB/VVD) in de commissievergadering. Hij had zich vooraf verdiept in de materie en constateerde dat tweeverdieners met een modaal salaris, hooguit 235.000 euro aan hypotheek kunnen krijgen. „Dit plan is een gemiste kans. Als je je wilt inzetten voor starters, heb je niks aan huizen van drie ton.”

Betaalbaar

Henk Wessels (PvdA): „Betaalbare woningen, dat is zo'n beetje het belangrijkste thema blijkt uit het Maatschappelijk Akkoord dat met onze bewoners is gesloten. Nou, daar draagt dit plan niet aan bij.”

Rijtjeswoning

Daarmee gaven beiden wethouder Hilde Berning-Everlo tegengas, die drie ton een normaal bedrag noemde op de huizenmarkt anno 2019. En ze vertelde dat voor het plan De Esch inmiddels 115 gegadigden zijn, inclusief starters. Dinant Oude Lenferink die namens de vennootschap De Esch insprak vertelde overigens dat starters vaak geen belangstelling hebben voor rijtjeswoningen: „Die hadden we juist voor starters bedoeld.”

Verkeersveiligheid

Eerder spraken vier bewoners in over het bestemmingsplan. Daarbij werd een reeks punten genoemd waarom het plan van tafel zou moeten of tenminste flink aangepast moet worden. De kritiek varieerde van een slechte communicatie richting bewoners en de vrees dat de verkeersveiligheid op de Almeloseweg verder onder druk komt te staan, tot de ergernis over het storten van mogelijk vervuilde grond om de es op te hogen tot een opmerking dat Tubbergen in strijd zou handelen met het eigen inbreidingsbeleid.

Ongeloofwaardig

Bewoner Jan Roelofs, die naar eigen zeggen al dertig jaar aan de Almeloseweg woont, uitte grote twijfels over de betrouwbaarheid van een onderzoek naar de verkeersveiligheid door bureau Goudappel. Zo zou blijken dat het aantal verkeersbewegingen is gedaald vergeleken met de situatie twintig jaar geleden. Dat vond Roelofs erg ongeloofwaardig. „De situatie is nu al vaak levensgevaarlijk”, aldus Roelofs die een tweede ontsluiting van de toekomstige wijk een optie noemde om de verkeersveiligheid te vergroten.

Integriteit

Inspreker Martin Paus ging in zijn betoog zo ver dat hij de integriteit van wethouder Erik Volmerink en een ambtenaar in twijfel trok. Beiden konden zich niet verdedigen, Volmerink heeft het plan De Esch niet in zijn portefeuille. Paus werd onderbroken in zijn verhaal door zowel wethouder Berning die het plan wél in haar portefeuille heeft en door commissievoorzitter Herman Lentferink: hij moest zich onthouden van het noemen van namen. Daar hield Paus zich vervolgens aan. Zijn kritiek betrof het breken van de belofte dat niet op vijf weilanden op de es zou worden gebouwd, onder meer vanwege de mogelijk grote archeologische waarde van het gebied.

Woede

Burgemeester Wilmien Haverkamp was woedend over de inbreng van Paus. „Ik stond te trillen op mijn benen.” Ze besloot daarom tot een bijzondere actie, ze nam aan het einde van de discussie over bouwen op de Esch het woord. Ze wilde duidelijk maken dat Paus een grens had  overschreden: „Dit kan absoluut niet, er is na opmerkingen destijds een onderzoek geweest en met de integriteit in dit huis is niets mis. De beschuldigingen zijn ongefundeerd.” Haar emotionele inbreng, bracht één van de commissieleden zelfs tot het luidkeels uitroepen van ‘leve de burgemeester’.

  1. Inkijkje bij Twentse huizenjacht: ‘Als de makelaar ergens binnenstapt, weet het halve dorp dat’
    PREMIUM

    Inkijkje bij Twentse huizen­jacht: ‘Als de makelaar ergens binnen­stapt, weet het halve dorp dat’

    ALBERGEN – De gemoedelijkheid, het ons-kent-ons, de sportclub; Twentse en Achterhoekse jongeren hoeven niet zo nodig weg uit hun dorp. Maar het woningaanbod is beperkt. Wie iets wil kopen, moet snel en slim zijn, of de knip trekken. Een verhaal over bieden tegen bekenden, geruchten en wachten op iemands dood. „Als de makelaar ergens binnenstapt, weet de volgende dag het halve dorp het.”

Almelo e.o.