Volledig scherm
Gemeentehuis Tubbergen, waar maandag 16 december debat wordt gevoerd over de leefbaarheid op het platteland. © Tom Van Den Berg

Succesje Burgerinitiatief Hanstiehook: debat leefbaarheid op platteland in raad Tubbergen

TUBBERGEN/HEZINGEN - Het Burgerinitiatief vanuit buurtschap Hanstiehook bij Hezingen zet onderwerp Leefbaarheid op het Platteland letterlijk op agenda van gemeenteraad Tubbergen. Het debat wordt maandag 16 december vanaf 19.30 uur gevoerd in de raadszaal van het gemeentehuis in Tubbergen. 

Buurtbewoners van Hanstiehook hebben eerder onder de naam Wij Staan Op Hanstiehook Hezingen een burgerinitiatief in gang gezet. De reden: ze vrezen dat de leefbaarheid in het buitengebied meer en meer onder druk komt te staan. Met name door tal van beheermaatregelen rond de natuur. Maatregelen om stikstof terug te dringen bijvoorbeeld. De bewoners nabij natuurgebied Springendal zien met lede ogen hoe boeren uit de buurt hun boeltje pakken en verkassen.

Discussie

Wij Staan Op Hanstiekhook stuurden al een brandbrief - inclusief wensenlijst - richting politiek. En ook begon het burgerinitiatief een online petitie om het probleem rond de leefbaarheid in beeld te houden. De gemeente Tubbergen besloot om tijdens de komende gemeenteraadsvergadering op maandag 16 december ruimte te maken voor een discussie over het onderwerp. Daarbij krijgen diverse partijen gelegenheid in te spreken, iets dat doorgaans alleen gebeurt tijdens commissievergaderingen. 

Visie geven

Bij de insprekers is in elk geval Marieke Hansté van Wij Staan Op Hanstiehook. Ze heeft online al een oproep geplaatst om het debat bij te wonen. Ook landbouworganisatie LTO, Landschap Overijssel en natuurorganisaties krijgen gelegenheid hun visie op de materie te geven. Daarna is het aan de raadsleden van de gemeente Tubbergen om over het onderwerp Leefbaarheid op het Platteland in debat te gaan. 

Zeggenschap

Voor het burgerinitiatief staat voorop dat inwoners zeggenschap moeten hebben over de ontwikkeling van hun eigen woonomgeving. Met het openbare debat wordt daarmee een begin gemaakt. 

Almelo e.o.