Volledig scherm
“We hebben zelfs geld over om de toelage voor de huishoudelijke hulp volgend jaar voort te zetten en initiatieven vanuit de samenleving op het gebied van zorg en welzijn te faciliteren”, aldus Vleerbos. © Carlo ter Ellen

Tubbergen gaat digitaal met de begroting

TUBBERGEN - De gemeentelijke begroting saai? Niet in Tubbergen. Ten eerste zien de cijfers er rooskleurig uit: er hoeft in het komende jaar niet bezuinigd te worden. Daarnaast wordt hij ook nog eens op een hippe trendy manier gepresenteerd via het wereldwijde web. De begroting is niet langer een saai kasboekje met louter cijfers, maar een digitaal platform, waarin staat omschreven waar het geld voor wordt gebruikt.

Hoewel de volledige begroting digitaal beschikbaar is op tubbergen.begroting.pepperflow.nl, wil de wethouder de belangrijkste speerpunten toch graag alvast wat toelichten. “Het komende jaar hoeft niet bezuinigd te worden”, vertelt hij. “Ook de tarieven voor afval- en rioolheffing gaan in 2017 niet omhoog. Alleen voor de OZB volgt een kleine inflatiecorrectie van een halve procent. De gemeente Tubbergen heeft de financiën structureel op orde. Sterker nog, er is zelfs geld beschikbaar om de komende jaren het hoofd te bieden aan nieuwe uitdagingen. Thema’s als duurzaamheid, de afname van het aantal jongeren en de vergrijzing in relatie tot maatschappelijke voorzieningen vragen om extra aandacht.”

Bezuinigen
In tegenstelling tot wat vorig jaar werd verwacht, hoeft de gemeente op het gebied van zorg en welzijn niet extra te bezuinigen. “We hebben zelfs geld over om de toelage voor de huishoudelijke hulp volgend jaar voort te zetten en initiatieven vanuit de samenleving op het gebied van zorg en welzijn te faciliteren”, aldus Vleerbos. “Verder zet de gemeente in op armoedebestrijding. Voor kinderen uit gezinnen die financieel niet kunnen rondkomen zijn kindpakketten beschikbaar. Bijvoorbeeld om spullen te betalen die nodig zijn bij de overgang naar de brugklas of een bijdrage voor een fiets.”

Fietser
Wat betreft de fiets, volgend jaar wordt er ook flink geïnvesteerd in de verkeersveiligheid, met name voor de fietsers. “Dit doen we onder andere via een fietspad langs de Van Koersveldweg in Albergen en met het aanpassen van twee rotondes in Geesteren. Daarnaast maken we met ingang van volgend jaar extra geld vrij voor onderhoud aan wegen, bruggen en duikers om zo de kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Door de klimaatverandering komen steeds vaker hevige regenbuien voor. Om wateroverlast als gevolg hiervan te voorkomen, zijn onder meer aanpassingen nodig aan de riolering. Ook daarvoor is extra geld beschikbaar. We willen jongeren graag ondersteunen bij het kopen van hun eerste woning. Daarom blazen we de startersleningen weer nieuw leven in.”

Bibliotheek
Op het gebied van cultuur wordt met ingang van het jaar 2017 extra geld uitgetrokken voor de nieuwe opzet van de bibliotheekvoorziening en het muziekonderwijs. De begroting 2017 staat ter goedkeuring op de raadsagenda van 7 november.

Almelo e.o.