Volledig scherm
Tubbergen. © Robin Hilberink

Tubbergen stemt in met begroting 2020, zorg over interen reserves

TUBBERGEN - Met een motie richting het rijk, maakt Tubbergen duidelijk dat het geen taken meer wil overnemen wanneer daar onvoldoende geld tegenover staat. Die motie is maandagavond 11 november aangenomen tijdens de behandeling van de begroting 2020 door de gemeenteraad. Een begroting die door de raad werd aangenomen.

De coalitiepartijen CDA, Dorpen Centraal en Gemeentebelangen/VVD steunden de motie, de enige oppositiepartij, PvdA, meende dat dit signaal overbodig was. Dat gemeenten massaal klagen over veel te weinig geld voor de uitvoering van overgehevelde zorgtaken zoals de jeugdzorg, was en is ruimschoots bekend, aldus PvdA-fractievoorzitter Henk Wessels.

Huishoudboekje

Alle partijen uit de raad maakten hun zorgen kenbaar over de financiële kwetsbaarheid van de gemeente. Tubbergen heeft het huishoudboekje met in totaal ruim 43 miljoen euro aan inkomsten en uitgaven aardig op orde, maar toch constateerden de woordvoerders dat de gemeente inteert op haar reserves. Voor 2020 wordt bijvoorbeeld een tekort van 280.000 euro aangevuld uit die reserves.

Nieuw beleid

Thijs Oude Steenhof (CDA): „Voorzichtigheid blijft geboden. We doen daarom een oproep aan de gemeente: zorg voor een financiële buffer. We staan er nu goed voor.  En laten we dat vooral zo houden. Ons weerstandsvermogen is groot genoeg om risico’s af te dekken. Druk van rente en aflossing is laag, we zijn in staat onze schulden af te betalen, we kunnen aan onze verplichtingen voldoen. Daarom dagen wij het college uit om geld te vinden voor nieuw beleid, om te blijven investeren in onze dorpen.”

Zachte winter

De PvdA had nog zorgen over de bezuiniging op het onderhoud van wegen, van twee keer 100.000 euro. Ja, meldde wethouder Erik Volmerink, daarmee nemen we een risico: „Maar we denken dat het kan, door de zachte winters die we hebben gehad.”

Stresstest

De wethouder maakte ook nog melding van een stresstest die de gemeente laat uitvoeren. Over de uitkomsten van die test, gaat de gemeenteraad in januari in discussie. Met het oog op klimaatveranderingen laten veel gemeenten een stresstest uitvoeren. Het doel van deze test is tweeledig, het in kaart brengen van risico's als gevolg van bijvoorbeeld langdurige droogte en het opstellen van maatregelen om daar iets tegen te doen.

Kampeerfeesten

Burgemeester Wilmien Haverkamp reageerde nog op vragen van het CDA over dejaarlijkse kampeerfeesten van tieners en de strijd tegen drank (mis)bruik door minderjarigen. Deze feesten worden vaak gehouden bij particulieren.  Er zou wellicht op controles bezuinigd kunnen worden, de verantwoordelijkheid om drank weg te houden van de kampeerfeesten ligt met name bij de ouders, zo stelde raadslid-Oude Steenhof. 

e burgemeester vertelde dat dit jaar al veel aandacht aan de rol van ouders was besteed. „De inzet van mensen was al minder. En voor de komende tijd kiezen we op terrein van veiligheid voor aanpak van ondermijning en de controles op de naleving van de drank- en horecawet.”

Almelo e.o.