Volledig scherm
© Carlo ter Ellen DTCT

Tubbergen wil meer zicht op gemeentegroen

TUBBERGEN – De gemeente Tubbergen wil meer zicht krijgen op het groen in de openbare ruimte. Daarmee moet worden voorkomen dat bomen voor overlast zorgen, of er teveel borden bij elkaar worden geplaatst.

Om de burgers aan het woord te laten, zijn er de komende maanden een aantal inloopbijeenkomsten in de kernen. De eerste is op 13 december in Kulturhus De Spil in Fleringen.

Op de bijeenkomsten zijn beleidsmedewerkers, landschapsarchitect André Bijker en bomenexpert Jan Mauritz aanwezig. Ook de dorpsraad is vertegenwoordigd.

De bedoeling is dat de de meningen van de inwoners worden verwerkt in de nieuwe dorpsvisie. De gemeente wil daarin meer inspraak geven. Het gaat over waar openbaar groen moet komen, welke planten of bomen daarvoor gebruikt moeten worden, waar borden of paaltjes verkeerd staan, waar bankjes moeten komen, en het plaatsen van speeltoestellen.

In een toelichting zegt Gerard Davina van de gemeente dat het overleg met de bevolking is bedoeld om 'ongelukjes' te voorkomen. Hij noemt onder andere een beeldbepalende kastanje in het centrum van Tubbergen die is gekapt terwijl daar achteraf veel kritiek op kwam. 

Ook komt het volgens hem voor dat de verkeerde bomen op de verkeerde plek worden geplant. ,,Vooral in de jaren zeventig zijn er veel bomen in wijken geplant, die  daar nu voor overlast zorgen. Ze zijn te groot geworden, duwen de tegels omhoog of groeien de riolering in.'' 

Dat komt volgens hem omdat er vooraf niet goed is nagedacht over de gevolgen op lange termijn.  Om dit soort ongelukken te voorkomen wil de gemeente per kern de situatie in kaart brengen. Daarbij gaat het niet alleen om de bomen die overlast veroorzaken, maar ook om de vraag welke bomen bewaard moeten blijven. Dat kunnen ook bomen zijn  in tuinen van particulieren. Die willen we graag in kaart brengen. De bevolking kan ons daarbij helpen.  Tijdens de inloopavonden hopen we daarover meer informatie te krijgen.''

De inloopgesprekken in de dorpskernen leiden samen tot een rapport dat  de basis gaat worden voor nieuw beleid.

Fleringen is het eerste dorp in de gemeente Tubbergen waar de bijeenkomst wordt gehouden. Volgend jaar volgen de andere  dorpen, te beginnen met Langeveen op 10 januari. Daar is de inloop in De Gaarf.  Daarna volgen Harbrinkhoek op 17 januari, en Vasse op 23 januari. De bijeenkomsten maken deel uit van het project Mijn Dorp 2030. 

Almelo e.o.