Volledig scherm
Het voormalige tuincentrum Tubbergen. © Christian van der Meij

Verzet tegen aantasting Esch in Tubbergen door ophogingen en woningbouw

DEN HAAG/TUBBERGEN - Omwonenden van voormalig tuincentrum Tubbergen vroegen donderdag 22 augustus aan de Raad van State om de nieuwe Tubbergse bodembeheernota te blokkeren.

Met het tegenhouden van die nota hopen zij te voorkomen dat de esgronden op en rond het tuincentrum aan de Almeloseweg in Tubbergen - in de volksmond tuincentrum De Esch - verder met vervuilde grond wordt opgehoogd. 

Vervuilde grond

Volgens bewoner Johan Kemperink hebben onlangs acht kiepwagens naast het tuincentrum met puin en houtresten vervuilde grond gestort. Dat is volgens hem in strijd met het eigen beleid van de gemeente. „Op es-gronden buiten het dorp mag alleen schone es-grond worden gestort en geen vervuilde grond. Want het is provinciaal beleid om de essen te beschermen en te verbeteren, niet om ze te verslechteren”, zei Kemperink tijdens een spoedprocedure in Den Haag. 

Minder streng

Volgens de gemeentewoordvoerster van Tubbergen is er zeker niet in strijd met het gemeentelijke en provinciale bodembeleid gehandeld. Ze vertelde: „De oude nota bodembeheer was zelfs nog minder streng dan de nieuwe. Nu mag er nog maar tien procent puin en houtresten in de grond zitten en geen plastic meer.”

Woningen

Tijdens de zitting bleek dat het de omwonenden vooral te doen is om de geplande woningbouw op en rond het tuincentrum aan de westzijde van het dorp. Het tuincentrum verdwijnt en in de plaats komen  51 woningen zo is het voornemen.  Op de website woonopdeesch.nl worden de plannen voor starters, doorstromers en senioren uit de doeken gedaan. Het bestemmingsplan dat de bouw mogelijk maakt, wordt op 9 september door de raadscommissie besproken en daarna wordt op 23 september over het plan gestemd in de gemeenteraad. 

Te veel

Tegenstanders Kemperink, Loohuis en Wolf vinden 51 veel te veel woningen. Volgens hen is het in strijd met het provinciaal beleid om zoveel woningen op de historische es te bouwen. De omwonenden gaan de strijd aan met de gemeente om er voor te zorgen dat er op de plek van het tuincentrum niet meer dan negen woningen komen. 

Bouwrijp

Maar, of en hoeveel woningen op de Esch worden gebouwd, wordt pas in een latere procedure tegen het bestemmingsplan uitgevochten. De groep omwonenden wilde gisteren alleen voorkomen dat de gemeente en grondeigenaar alvast de historische es-gronden ophoogt en het beoogde woningbouwterrein bouwrijp maakt. Of de Raad van State daar een stokje voor zal steken blijkt binnen twee weken uit de uitspraak.

Almelo e.o.